ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10.00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภททีม  รอบแรก คู่ที่ 1 สงขลา  vs กรุงเทพมหานคร
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
2 10.00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภททีม  รอบแรก คู่ที่ 2 ภูเก็ต  vs มหาสารคาม
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
3 10.00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภททีม  รอบแรก คู่ที่ 3 จันทบุรี  vs สระบุรี
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
4 12.30 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภททีม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 สงขลา  vs อุบลราชธานี
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
5 12.30 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภททีม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 เชียงใหม่  vs นครสวรรค์
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
6 12.30 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภททีม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 6 มหาสารคาม  vs ลำปาง
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
7 12.30 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภททีม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 7 กระบี่  vs จันทบุรี
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
8 15.00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภททีม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 8 อุบลราชธานี  vs เชียงใหม่
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
9 15.00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภททีม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 9 มหาสารคาม  vs จันทบุรี
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
10 19.00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภททีม  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 10 เชียงใหม่  vs จันทบุรี
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
จำนวนรายการทั้งหมด 10 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10.00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทคู่  รอบแรก คู่ที่ 1 อ่างทอง  vs กระบี่
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
2 10.00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทคู่  รอบแรก คู่ที่ 2 สระบุรี  vs นราธิวาส
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
3 10.00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทคู่  รอบแรก คู่ที่ 3 สุโขทัย  vs กรุงเทพมหานคร
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
4 12.30 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 กระบี่  vs นครพนม
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
5 12.30 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 เชียงใหม่  vs นครนายก
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
6 12.30 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 6 สระบุรี  vs สงขลา
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
7 12.30 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 7 นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
8 15.00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 8 นครพนม  vs นครนายก
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
9 15.00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 9 สระบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
10 17.30 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทคู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 10 นครพนม  vs สระบุรี
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
จำนวนรายการทั้งหมด 10 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10.00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1 นนทบุรี  vs นครสวรรค์
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
2 10.00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2 สระบุรี  vs นครราชสีมา
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
3 10.00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3 อ่างทอง  vs สงขลา
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
4 10.00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 4 เชียงใหม่  vs กระบี่
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
5 12.30 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 5 สงขลา  vs นครราชสีมา
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
6 12.30 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 6 กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
7 12.30 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 7 จันทบุรี  vs เชียงใหม่
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
8 12.30 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 8 ระนอง  vs ลำปาง
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
9 15.00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 9 นครสวรรค์  vs สระบุรี
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
10 15.00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 10 สงขลา  vs เชียงใหม่
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
11 15.00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 11 นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
12 15.00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 12 จันทบุรี  vs ลำปาง
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10.00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 13 สระบุรี  vs สงขลา
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
2 10.00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 14 นครราชสีมา  vs จันทบุรี
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
3 12.30 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 15 สงขลา  vs จันทบุรี
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10.00 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภททีม  รอบแรก คู่ที่ 2 สุโขทัย  vs ชลบุรี
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
2 10.00 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภททีม  รอบแรก คู่ที่ 3 สงขลา  vs สระบุรี
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
3 12.30 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภททีม  รอบแรก คู่ที่ 1 เชียงใหม่  vs จันทบุรี
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
4 12.30 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภททีม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 จันทบุรี  vs มหาสารคาม
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
5 12.30 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภททีม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 กระบี่  vs สิงห์บุรี
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
6 12.30 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภททีม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 6 ชลบุรี  vs ตรัง
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
7 12.30 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภททีม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 7 ศรีสะเกษ  vs สระบุรี
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
8 15.00 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภททีม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 8 จันทบุรี  vs สิงห์บุรี
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
9 15.00 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภททีม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 9 ชลบุรี  vs สระบุรี
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
10 17.30 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภททีม  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 10 จันทบุรี  vs สระบุรี
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
จำนวนรายการทั้งหมด 10 รายการ
 
ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10.00 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1 นครสวรรค์  vs สระบุรี
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
2 10.00 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2 สงขลา  vs จันทบุรี
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
3 10.00 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3 นครพนม  vs สุโขทัย
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
4 10.00 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 4 กระบี่  vs เชียงใหม่
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
5 12.00 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 5 นนทบุรี  vs ตรัง
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
6 12.00 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 6 เชียงใหม่  vs นครพนม
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
7 12.00 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 7 กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
8 12.00 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 8 สิงห์บุรี  vs ศรีสะเกษ
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
9 14.30 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 9 สระบุรี  vs สงขลา
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
10 14.30 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 10 นครพนม  vs เชียงใหม่
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
11 14.30 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 11 นนทบุรี  vs เชียงใหม่
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
12 14.30 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 12 สงขลา  vs สิงห์บุรี
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ
 
ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10.00 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 13 สระบุรี  vs เชียงใหม่
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
2 10.00 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 14 นนทบุรี  vs สงขลา
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
3 12.30 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 15 สระบุรี  vs สงขลา
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ