ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2560 สนุกเกอร์  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
10.00
สนุกเกอร์
15 แดง ประเภททีม
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - สงขลา  vs กรุงเทพมหานคร
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
2
10.00
สนุกเกอร์
15 แดง ประเภททีม
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - ภูเก็ต  vs มหาสารคาม
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
3
10.00
สนุกเกอร์
15 แดง ประเภททีม
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - จันทบุรี  vs สระบุรี
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
4
12.30
สนุกเกอร์
15 แดง ประเภททีม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4 - สงขลา  vs อุบลราชธานี
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
5
12.30
สนุกเกอร์
15 แดง ประเภททีม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 5 - เชียงใหม่  vs นครสวรรค์
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
6
12.30
สนุกเกอร์
15 แดง ประเภททีม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 6 - มหาสารคาม  vs ลำปาง
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
7
12.30
สนุกเกอร์
15 แดง ประเภททีม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 7 - กระบี่  vs จันทบุรี
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
8
15.00
สนุกเกอร์
15 แดง ประเภททีม
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 8 - อุบลราชธานี  vs เชียงใหม่
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
9
15.00
สนุกเกอร์
15 แดง ประเภททีม
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 9 - มหาสารคาม  vs จันทบุรี
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
10
19.00
สนุกเกอร์
15 แดง ประเภททีม
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 10 - เชียงใหม่  vs จันทบุรี
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
จำนวนรายการทั้งหมด 10 รายการ