เรือใบ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2560

เรือใบ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท Laser Radial - ชาย 
 วันที่ 1
12:00
บริเวณหาดชลาทัศน์ ลานวัฒนธรรม
Official
เรือใบ - ประเภท Laser Radial - ชาย
ประเภท Laser Radial - หญิง 
 วันที่ 1
12:00
บริเวณหาดชลาทัศน์ ลานวัฒนธรรม
Official
เรือใบ - ประเภท Laser Radial - หญิง
ประเภท Laser Standard Open 
 วันที่ 1
12:00
บริเวณหาดชลาทัศน์ ลานวัฒนธรรม
Official
เรือใบ - ประเภท Laser Standard Open
ประเภท Optimist - ชาย 
 วันที่ 1
12:00
บริเวณหาดชลาทัศน์ ลานวัฒนธรรม
Official
เรือใบ - ประเภท Optimist - ชาย
ประเภท Optimist - หญิง 
 วันที่ 1
12:00
บริเวณหาดชลาทัศน์ ลานวัฒนธรรม
Official
เรือใบ - ประเภท Optimist - หญิง
รวม เรือใบ  5 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เรือใบ
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel