ขี่ม้า

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2560

ขี่ม้า
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทขี่มามาราธอน (Endurance) - ประเภทบุคคล 
รอบชิงชนะเลิศ
04:30
โรงเรียน อบจ.พิทยานุสรณ์
Official
ประเภทขี่มามาราธอน (Endurance) - ประเภททีม 
รอบชิงชนะเลิศ
04:30
โรงเรียน อบจ.พิทยานุสรณ์
Official
ประเภทกระโดดขามเครื่องกีดขวาง (Show Jumping) - ประเภททีม 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
โรงเรียน อบจ.พิทยานุสรณ์
Official
ขี่ม้า - ประเภทกระโดดขามเครื่องกีดขวาง (Show Jumping) - ประเภททีม
รวม ขี่ม้า  3 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ขี่ม้า
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel