ชักกะเย่อ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2560

ชักกะเย่อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 1
ฉะเชิงเทรา  vs  นครปฐม
 รอบแรก
09:05
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 2
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:10
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย D  คู่ที่ 3
เชียงใหม่  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:27
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 4
ชัยนาท  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแรก
09:37
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 5
ฉะเชิงเทรา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:45
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:55
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย C  คู่ที่ 7
สงขลา  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:59
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย D  คู่ที่ 8
นครปฐม  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
10:10
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 9
กระบี่  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
10:29
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 10
ลำพูน  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
10:34
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย C  คู่ที่ 11
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
10:42
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 12
นครราชสีมา  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 13
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:08
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย C  คู่ที่ 14
พิจิตร  vs  สงขลา
 รอบแรก
13:16
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 15
นครปฐม  vs  กระบี่
 รอบแรก
13:25
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำพูน
 รอบแรก
13:34
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย C  คู่ที่ 17
ชลบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
13:49
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 18
สุพรรณบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
14:08
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 19
ลำพูน  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
14:15
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย C  คู่ที่ 20
ชลบุรี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
14:24
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน
รวม ชักกะเย่อ  20 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ชักกะเย่อ
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel