สนุกเกอร์

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2560

สนุกเกอร์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
15 แดง ประเภททีม   คู่ที่ 1
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10.00
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภททีม
15 แดง ประเภททีม   คู่ที่ 2
ภูเก็ต  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
10.00
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภททีม
15 แดง ประเภททีม   คู่ที่ 3
จันทบุรี  vs  สระบุรี
 รอบแรก
10.00
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภททีม
15 แดง ประเภททีม   คู่ที่ 4
สงขลา  vs  อุบลราชธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12.30
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภททีม
15 แดง ประเภททีม   คู่ที่ 5
เชียงใหม่  vs  นครสวรรค์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12.30
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภททีม
15 แดง ประเภททีม   คู่ที่ 6
มหาสารคาม  vs  ลำปาง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12.30
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภททีม
15 แดง ประเภททีม   คู่ที่ 7
กระบี่  vs  จันทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12.30
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภททีม
15 แดง ประเภททีม   คู่ที่ 8
อุบลราชธานี  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
15.00
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภททีม
15 แดง ประเภททีม   คู่ที่ 9
มหาสารคาม  vs  จันทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15.00
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภททีม
15 แดง ประเภททีม   คู่ที่ 10
เชียงใหม่  vs  จันทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
19.00
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภททีม
รวม สนุกเกอร์  10 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day สนุกเกอร์
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel