เรือพาย

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2560

เรือพาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:07
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง
เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:14
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:21
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - แคนู 1 คน (C1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย
เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:28
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:35
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:42
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:49
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:56
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย
เรือกรรเชียง 2 คน (M2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
11:03
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือกรรเชียง 2 คน (M2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
11:10
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - แคนู 2 คน (C2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย
เรือกรรเชียง 1 คน (W1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11:17
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือกรรเชียง 1 คน (W1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11:24
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
11:31
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย
รวม เรือพาย  14 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เรือพาย
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel