ลีลาศ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2560

ลีลาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Junior Ten Dance 
 รอบคัดเลือก
10:00
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Official
ลีลาศ - Junior Ten Dance
สแตนดาร์ด Class E (Juvenile) 
 รอบคัดเลือก
10:25
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Official
ลีลาศ - สแตนดาร์ด Class E (Juvenile)
สแตนดาร์ด Class B (Youth) 
 รอบคัดเลือก
10:41
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Official
ลีลาศ - สแตนดาร์ด Class B (Youth)
สแตนดาร์ด Class D (Junior I) 
 รอบคัดเลือก
10:53
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Official
ลีลาศ - สแตนดาร์ด Class D (Junior I)
สแตนดาร์ด Class A (Under 21) 
 รอบคัดเลือก
11:05
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Official
ลีลาศ - สแตนดาร์ด Class A (Under 21)
สแตนดาร์ด Class C (Junior II) 
 รอบคัดเลือก
11:17
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Official
ลีลาศ - สแตนดาร์ด Class C (Junior II)
สแตนดาร์ด Class AA (Adult) 
 รอบคัดเลือก
11:42
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Official
ลีลาศ - สแตนดาร์ด Class AA (Adult)
ลาติน อเมริกัน Class E (Juvenile) 
 รอบคัดเลือก
14:25
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Official
ลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class E (Juvenile)
ลาติน อเมริกัน Class C (Junior II) 
 รอบคัดเลือก
14:46
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Official
ลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class C (Junior II)
ลาติน อเมริกัน Class E (Juvenile) 
 รอบคัดเลือก
15:11
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Official
ลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class E (Juvenile)
ลาติน อเมริกัน Class B (Youth) 
 รอบคัดเลือก
15:26
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Official
ลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class B (Youth)
ลาติน อเมริกัน Class D (Junior I) 
 รอบคัดเลือก
15:38
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Official
ลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class D (Junior I)
ลาติน อเมริกัน Class A (Under 21) 
 รอบคัดเลือก
16:03
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Official
ลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class A (Under 21)
สแตนดาร์ด Class D (Junior I) 
 รอบรองชนะเลิศ
16:50
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Official
ลีลาศ - สแตนดาร์ด Class D (Junior I)
รวม ลีลาศ  14 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ลีลาศ
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel