เพาะกาย

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2560

เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 165 ซม. 
 รอบคัดเลือก
18:00
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 165 ซม.
แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
 รอบคัดเลือก
18:00
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 170 ซม.
ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร บุคคลชาย 
 รอบคัดเลือก
18:20
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร บุคคลชาย
แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงเกิน 170 ซม. 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงเกิน 170 ซม.
มาสเตอร์ชาย อายุระหว่าง 46-50 ปี 
 รอบคัดเลือก
19:00
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - มาสเตอร์ชาย อายุระหว่าง 46-50 ปี
มาสเตอร์ชาย อายุเกิน 51 ปี 
 รอบคัดเลือก
19:00
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - มาสเตอร์ชาย อายุเกิน 51 ปี
รวม เพาะกาย  6 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เพาะกาย
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel