บิลเลียด

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2560

บิลเลียด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย    คู่ที่ 2
นนทบุรี  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
10.00
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
บิลเลียด - บุคคลชาย
บุคคลชาย    คู่ที่ 3
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10.00
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
บิลเลียด - บุคคลชาย
บุคคลชาย    คู่ที่ 4
นครสวรรค์  vs  สิงห์บุรี
 รอบแรก
10.00
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
บิลเลียด - บุคคลชาย
บุคคลชาย    คู่ที่ 1
นครพนม  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
10:00
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
บิลเลียด - บุคคลชาย
บุคคลชาย    คู่ที่ 5
สุโขทัย  vs  ระนอง
 รอบแรก
12.30
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
บิลเลียด - บุคคลชาย
บุคคลชาย    คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  ตรัง
 รอบแรก
12.30
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
บิลเลียด - บุคคลชาย
บุคคลชาย    คู่ที่ 7
ลำปาง  vs  สงขลา
 รอบแรก
12.30
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
บิลเลียด - บุคคลชาย
บุคคลชาย    คู่ที่ 8
อ่างทอง  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
12.30
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
บิลเลียด - บุคคลชาย
บุคคลชาย    คู่ที่ 9
นครพนม  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
15.00
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
บิลเลียด - บุคคลชาย
บุคคลชาย    คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
15.00
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
บิลเลียด - บุคคลชาย
บุคคลชาย    คู่ที่ 11
ระนอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
15.00
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
บิลเลียด - บุคคลชาย
บุคคลชาย    คู่ที่ 12
สงขลา  vs  มหาสารคาม
 รอบสอง
15.00
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
บิลเลียด - บุคคลชาย
รวม บิลเลียด  12 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day บิลเลียด
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel