รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2560

บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 1
อุดรธานี  vs  นครปฐม
 รอบแรก
09:00
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 2
สงขลา  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
12:00
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 3
ราชบุรี  vs  ตาก
 รอบแรก
13:45
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
ตรัง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
15:30
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 5
อ่างทอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
17:15
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 6
นครสวรรค์  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
19:00
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
รวม บาสเกตบอล  6 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 1
นครสวรรค์  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
10:00
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  กาฬสินธุ์
 รอบแรก
12:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 2
นครศรีธรรมราช  vs  ชุมพร
 รอบแรก
14:00
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 2
ภูเก็ต  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
16:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 3
จันทบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
16.00
สนามกีฬาเทศบาลนาทวี
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
ชลบุรี  vs  ลำปาง
 รอบแรก
16.00
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟุตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
ราชบุรี  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
16:00
สนามกีฬาอำเภอสะเดา
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 3
นครสวรรค์  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
16:00
สนามฟุตบอล เทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ฟุตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
สุรินทร์  vs  ยะลา
 รอบแรก
18.00
สนามกีฬาอำเภอสะเดา
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 4
เชียงใหม่  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
18.00
สนามกีฬาเทศบาลนาทวี
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
นครศรีธรรมราช  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
18.00
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟุตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 4
ศรีสะเกษ  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
18:00
สนามฟุตบอล เทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ฟุตบอล - ทีมหญิง
รวม ฟุตบอล  8 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)   คู่ที่ 1
สุราษฎร์ธานี  vs  พัทลุง
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)
รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)   คู่ที่ 2
อุดรธานี  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)
รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)
รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)   คู่ที่ 4
บุรีรัมย์  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)
รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)   คู่ที่ 5
สุพรรณบุรี  vs  ปราจีนบุรี
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)
รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)   คู่ที่ 6
ระนอง  vs  นครพนม
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)
รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)   คู่ที่ 7
ศรีสะเกษ  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)
รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)   คู่ที่ 8
นครนายก  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)
รุ่นเฟเธอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 9
อุตรดิตถ์  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)
รุ่นเฟเธอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 10
สกลนคร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)
รุ่นเฟเธอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 11
ระยอง  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)
รุ่นเฟเธอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 12
หนองคาย  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)
รุ่นฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 1
ตราด  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)
รุ่นฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 2
มหาสารคาม  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)
รุ่นฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 3
ชุมพร  vs  ตาก
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)
รุ่นฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 4
นครปฐม  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)
รุ่นแบนตั้มเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 5
นครนายก  vs  เลย
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)
รุ่นแบนตั้มเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 6
ระนอง  vs  ตรัง
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)
รุ่นแบนตั้มเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 7
พิษณุโลก  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)
รุ่นแบนตั้มเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 8
สงขลา  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)
รุ่นแบนตั้มเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 9
พะเยา  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)
รุ่นแบนตั้มเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 10
ประจวบคีรีขันธ์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)
รวม มวยไทยสมัครเล่น  22 รายการ  
 
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ในร่ม ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
 รอบแรก
11:00
โรงยิมโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
Official
แฮนด์บอล - ในร่ม ทีมหญิง
ชายหาด ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 1
กระบี่  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
11:00
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย
ชายหาด ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
สงขลา  vs  สระบุรี
 รอบแรก
11:45
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย
ในร่ม ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
สมุทรปราการ  vs  สงขลา
 รอบแรก
12:30
โรงยิมโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
Official
แฮนด์บอล - ในร่ม ทีมชาย
ชายหาด ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 3
พัทลุง  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
12:30
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง
ชายหาด ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 4
พัทลุง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
13:15
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย
ในร่ม ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 3
นนทบุรี  vs  น่าน
 รอบแรก
14:00
โรงยิมโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
Official
แฮนด์บอล - ในร่ม ทีมหญิง
ชายหาด ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
14:00
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง
ชายหาด ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 6
เชียงราย  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
14:45
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย
ในร่ม ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  น่าน
 รอบแรก
15:30
โรงยิมโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
Official
แฮนด์บอล - ในร่ม ทีมชาย
ชายหาด ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 7
ศรีสะเกษ  vs  สระบุรี
 รอบแรก
15:30
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง
ชายหาด ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 8
สงขลา  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
16:15
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง
ชายหาด ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 9
เชียงราย  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
17:00
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง
ชายหาด ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
17:45
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย
รวม แฮนด์บอล  14 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel