สนุกเกอร์

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2560

สนุกเกอร์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
15 แดง ประเภทคู่   คู่ที่ 1
อ่างทอง  vs  กระบี่
 รอบแรก
10.00
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทคู่
15 แดง ประเภทคู่   คู่ที่ 2
สระบุรี  vs  นราธิวาส
 รอบแรก
10.00
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทคู่
15 แดง ประเภทคู่   คู่ที่ 3
สุโขทัย  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10.00
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทคู่
15 แดง ประเภทคู่   คู่ที่ 4
กระบี่  vs  นครพนม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12.30
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทคู่
15 แดง ประเภทคู่   คู่ที่ 5
เชียงใหม่  vs  นครนายก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12.30
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทคู่
15 แดง ประเภทคู่   คู่ที่ 6
สระบุรี  vs  สงขลา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12.30
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทคู่
15 แดง ประเภทคู่   คู่ที่ 7
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12.30
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทคู่
15 แดง ประเภทคู่   คู่ที่ 8
นครพนม  vs  นครนายก
 รอบรองชนะเลิศ
15.00
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทคู่
15 แดง ประเภทคู่   คู่ที่ 9
สระบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
15.00
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทคู่
15 แดง ประเภทคู่   คู่ที่ 10
นครพนม  vs  สระบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
17.30
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทคู่
รวม สนุกเกอร์  10 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day สนุกเกอร์
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel