รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2560

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
วิ่ง 5,000 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่ง 5,000 เมตร - ชาย
วิ่ง 5,000 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
07:30
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่ง 5,000 เมตร - หญิง
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 1
 ทศกรีฑา1
08:30
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 2
 ทศกรีฑา1
08:30
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย
ทุ่มน้ำหนัก - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:40
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก - หญิง
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:50
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:50
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:10
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:10
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย
กระโดดไกล - ชาย 
 ทศกรีฑา2
09:30
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - กระโดดไกล - ชาย
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:50
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:50
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:10
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:10
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง
ขว้างค้อน - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - ขว้างค้อน - ชาย
ทุ่มน้ำหนัก - ชาย 
 ทศกรีฑา3
10:50
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก - ชาย
เขย่งก้าวกระโดด - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด - ชาย
กระโดดสูง - ชาย 
 ทศกรีฑา4
14:00
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - กระโดดสูง - ชาย
กระโดดค้ำ - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - กระโดดค้ำ - หญิง
พุ่งแหลน - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน - หญิง
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:20
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:40
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 1
 ทศกรีฑา5
16:20
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 2
 ทศกรีฑา5
16:20
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย
รวม กรีฑา  26 รายการ  
 
กาบัดดี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 15
เพชรบูรณ์  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
13:00
สนามบาสเกตบอล โรงเรียนวรนารีเฉลิม
Official
กาบัดดี้ - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 15
อุบลราชธานี  vs  ปราจีนบุรี
 รอบสอง
14:00
สนามบาสเกตบอล โรงเรียนวรนารีเฉลิม
Official
กาบัดดี้ - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 16
เชียงราย  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
15:00
สนามบาสเกตบอล โรงเรียนวรนารีเฉลิม
Official
กาบัดดี้ - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 16
เชียงใหม่  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
16:00
สนามบาสเกตบอล โรงเรียนวรนารีเฉลิม
Official
กาบัดดี้ - ทีมชาย
รวม กาบัดดี้  4 รายการ  
 
กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
PF1F บุคคลหญิง แบบเดินทาง (Navigation) 
 รอบสะสมคะแนน
07:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - PF1F บุคคลหญิง แบบเดินทาง (Navigation)
PF1M บุคคลชาย แบบเดินทาง (Navigation) 
 รอบสะสมคะแนน
07:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - PF1M บุคคลชาย แบบเดินทาง (Navigation)
PL1 สามล้อร่มบิน แบบเดินทาง (Navigation) 
 รอบสะสมคะแนน
07:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - PL1 สามล้อร่มบิน แบบเดินทาง (Navigation)
PF1M บุคคลชาย แบบแข่งความแม่นยำ (Precision) 
 รอบสะสมคะแนน
12:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - PF1M บุคคลชาย แบบแข่งความแม่นยำ (Precision)
PF1F บุคคลหญิง แบบแข่งความแม่นยำ (Precision) 
 รอบสะสมคะแนน
12:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - PF1F บุคคลหญิง แบบแข่งความแม่นยำ (Precision)
PL1 สามล้อร่มบิน แบบแข่งความแม่นยำ (Precision) 
 รอบสะสมคะแนน
12:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - PL1 สามล้อร่มบิน แบบแข่งความแม่นยำ (Precision)
รวม กีฬาทางอากาศ  6 รายการ  
 
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 20
เชียงใหม่  vs  มหาสารคาม
 รอบสอง
09:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
Official
คริกเก็ต - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 22
ลำพูน  vs  ปัตตานี
 รอบสอง
11:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
Official
คริกเก็ต - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 19
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
13:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
Official
คริกเก็ต - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 21
สงขลา  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
14:30
สนามฟุตบอลโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
Official
คริกเก็ต - ทีมหญิง
รวม คริกเก็ต  4 รายการ  
 
คาราเต้โด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบแรก
10:35
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
ลำพูน  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
10:40
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
ขอนแก่น  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10:45
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
ยโสธร  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
10:50
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
กาญจนบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
10:55
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ร้อยเอ็ด  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
11:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   คู่ที่ 2
ภูเก็ต  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
11:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   คู่ที่ 3
นครสวรรค์  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
11:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   คู่ที่ 4
ลำพูน  vs  สระบุรี
 รอบแรก
11:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   คู่ที่ 5
ระยอง  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
11:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   คู่ที่ 6
เชียงราย  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   คู่ที่ 7
กาญจนบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
11:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   คู่ที่ 8
นครศรีธรรมราช  vs  สระบุรี
 รอบสอง
11:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   คู่ที่ 9
ระยอง  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
11:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
ปทุมธานี  vs  สงขลา
 รอบสอง
11:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
นครสวรรค์  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
11:10
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
นครศรีธรรมราช  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
11:20
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 9
กาญจนบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
11:25
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   คู่ที่ 11
สระบุรี  vs  ระยอง
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 10
สงขลา  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 11
นนทบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
11:45
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 12
กรุงเทพมหานคร  vs  ปทุมธานี
 รอบ RE
11:50
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   คู่ที่ 13
นครศรีธรรมราช  vs  ระยอง
 รอบชิงที่ 3
11:50
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 13
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
 รอบชิงที่ 3
12:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 14
นนทบุรี  vs  กาญจนบุรี
 รอบชิงที่ 3
12:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   คู่ที่ 14
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงที่ 3
12:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย   คู่ที่ 1
ภูเก็ต  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
13:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมหญิง   คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
13:10
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมหญิง
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมหญิง   คู่ที่ 2
อุดรธานี  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
13:15
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมหญิง
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมหญิง   คู่ที่ 3
กาญจนบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
13:20
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมหญิง
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมหญิง   คู่ที่ 4
นครศรีธรรมราช  vs  ลำพูน
 รอบสอง
13:25
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมหญิง
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมหญิง   คู่ที่ 5
ภูเก็ต  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
13:30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมหญิง
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมหญิง   คู่ที่ 6
นครศรีธรรมราช  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
13:35
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมหญิง
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย   คู่ที่ 2
นครศรีธรรมราช  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
13:40
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมหญิง   คู่ที่ 7
อุบลราชธานี  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:40
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมหญิง
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย   คู่ที่ 3
นนทบุรี  vs  เชียงราย
 รอบสอง
13:45
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมหญิง   คู่ที่ 8
กาญจนบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบชิงที่ 3
13:45
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมหญิง
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย   คู่ที่ 4
ลำพูน  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
14:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย   คู่ที่ 5
กาญจนบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
14:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมหญิง   คู่ที่ 9
นครศรีธรรมราช  vs  ปทุมธานี
 รอบ RE
14:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมหญิง
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย   คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14:10
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย   คู่ที่ 7
นนทบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
14:20
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย   คู่ที่ 8
อุบลราชธานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ RE
14:25
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย   คู่ที่ 9
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงที่ 3
14:25
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย   คู่ที่ 10
นครศรีธรรมราช  vs  นนทบุรี
 รอบชิงที่ 3
14:25
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
สงขลา  vs  เชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
14:40
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   คู่ที่ 2
กาญจนบุรี  vs  สระบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
14:50
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมหญิง   คู่ที่ 3
นนทบุรี  vs  ภูเก็ต
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมหญิง
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย   คู่ที่ 4
ภูเก็ต  vs  กาญจนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:20
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย
รวม คาราเต้โด  50 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรี เวลาแข่งขัน 1.30-1.45 ชม.) - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
บ้านศัรทธา อำเภอเมืองสงขลา
Official
จักรยาน - ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรี เวลาแข่งขัน 1.30-1.45 ชม.) - บุคคลชาย
ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรี เวลาแข่งขัน 1.30-1.45 ชม.) - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
บ้านศัรทธา อำเภอเมืองสงขลา
Official
จักรยาน - ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรี เวลาแข่งขัน 1.30-1.45 ชม.) - บุคคลหญิง
รวม จักรยาน  2 รายการ  
 
ชักกะเย่อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง 4 คน   คู่ที่ 1
ฉะเชิงเทรา  vs  ลำพูน
 รอบ 8 ทีม
10:11
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  ชัยนาท
 รอบ 8 ทีม
10:20
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบ 8 ทีม
10:29
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   คู่ที่ 4
อำนาจเจริญ  vs  เชียงใหม่
 รอบ 8 ทีม
10:43
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน
ทีมชาย 4 คน   คู่ที่ 5
ฉะเชิงเทรา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ 8 ทีม
10:53
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   คู่ที่ 6
พิจิตร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ 8 ทีม
11:04
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   คู่ที่ 7
ลำพูน  vs  นครราชสีมา
 รอบ 8 ทีม
11:13
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   คู่ที่ 8
นครปฐม  vs  ชลบุรี
 รอบ 8 ทีม
11:42
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   คู่ที่ 9
ฉะเชิงเทรา  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
12:17
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   คู่ที่ 10
นครปฐม  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
12:27
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน
ทีมชาย 4 คน   คู่ที่ 11
ฉะเชิงเทรา  vs  พิจิตร
 รอบรองชนะเลิศ
12:42
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   คู่ที่ 12
ลำพูน  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
13:40
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   คู่ที่ 13
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
 รอบชิงที่ 3
14:17
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน
ทีมชาย 4 คน   คู่ที่ 14
พิจิตร  vs  ลำพูน
 รอบชิงที่ 3
14:35
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   คู่ที่ 15
ฉะเชิงเทรา  vs  นครปฐม
รอบชิงชนะเลิศ
14:51
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน
ทีมชาย 4 คน   คู่ที่ 16
ฉะเชิงเทรา  vs  นครปฐม
รอบชิงชนะเลิศ
15:09
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน
รวม ชักกะเย่อ  16 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่   สายบน  คู่ที่ 1
อำนาจเจริญ  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบ 16 ทีม
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สายบน  คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  สมุทรสาคร
 รอบ 16 ทีม
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สายบน  คู่ที่ 3
สงขลา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ 16 ทีม
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สายบน  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบ 16 ทีม
09:20
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สายล่าง  คู่ที่ 5
ภูเก็ต  vs  สมุทรสาคร
 รอบ 16 ทีม
09:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สายล่าง  คู่ที่ 6
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ 16 ทีม
09:40
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สายล่าง  คู่ที่ 7
พิจิตร  vs  กำแพงเพชร
 รอบ 16 ทีม
09:50
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สายล่าง  คู่ที่ 8
นครราชสีมา  vs  อำนาจเจริญ
 รอบ 16 ทีม
10:10
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   สายบน  คู่ที่ 9
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบ 16 ทีม
10:20
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   สายบน  คู่ที่ 10
สุราษฎร์ธานี  vs  สงขลา
 รอบ 16 ทีม
10:20
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   สายบน  คู่ที่ 11
นครราชสีมา  vs  มหาสารคาม
 รอบ 16 ทีม
10:45
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   สายบน  คู่ที่ 12
สมุทรสาคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ 16 ทีม
10:45
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   สายล่าง  คู่ที่ 13
นครราชสีมา  vs  สงขลา
 รอบ 16 ทีม
11:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   สายล่าง  คู่ที่ 14
สุพรรณบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบ 16 ทีม
11:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   สายล่าง  คู่ที่ 15
กรุงเทพมหานคร  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบ 16 ทีม
11:20
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   สายล่าง  คู่ที่ 16
สมุทรสาคร  vs  ภูเก็ต
 รอบ 16 ทีม
11:20
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   สายบน  คู่ที่ 17
อำนาจเจริญ  vs  สงขลา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:40
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สายบน  คู่ที่ 18
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:55
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สายล่าง  คู่ที่ 19
ภูเก็ต  vs  พิจิตร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:05
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สายล่าง  คู่ที่ 20
ชลบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:10
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   สายบน  คู่ที่ 21
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:35
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   สายบน  คู่ที่ 22
สงขลา  vs  สมุทรสาคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:35
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   สายล่าง  คู่ที่ 23
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:45
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   สายล่าง  คู่ที่ 24
สุราษฎร์ธานี  vs  สมุทรสาคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   สายบน  คู่ที่ 25
สงขลา  vs  นครราชสีมา 2
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สายล่าง  คู่ที่ 26
ภูเก็ต  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   สายบน  คู่ที่ 27
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   สายล่าง  คู่ที่ 28
กรุงเทพมหานคร 2  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
รวม ซอฟท์เทนนิส  28 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย B  M13
ระยอง  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
สนามซอฟท์บอล ม.สงขลาครินทร์
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย X  W17
เชียงใหม่  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬาค่ายเสนาณรงค์
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย B  M14
สงขลา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
11:00
สนามซอฟท์บอล ม.สงขลาครินทร์
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย Y  W18
กรุงเทพมหานคร  vs  ระยอง
 รอบแรก
11:00
สนามกีฬาค่ายเสนาณรงค์
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย A  M15
เชียงใหม่  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
13:00
สนามซอฟท์บอล ม.สงขลาครินทร์
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย X  W19
ชัยนาท  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
13:00
สนามกีฬาค่ายเสนาณรงค์
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย B  M16
ลพบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
15:00
สนามซอฟท์บอล ม.สงขลาครินทร์
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย Y  W20
ลำพูน  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
15:00
สนามกีฬาค่ายเสนาณรงค์
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
รวม ซอฟท์บอล  8 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - หญิง   สาย C  คู่ที่ 53
สงขลา  vs  ลำปาง
 รอบแรก
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย D  คู่ที่ 54
ราชบุรี  vs  ตรัง
 รอบแรก
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย A  คู่ที่ 55
พัทลุง  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
11:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย B  คู่ที่ 56
นครสวรรค์  vs  นครพนม
 รอบแรก
11:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย C  คู่ที่ 57
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบแรก
13:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 58
ชลบุรี  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
13:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย A  คู่ที่ 59
นครปฐม  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
15.00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย B  คู่ที่ 60
ศรีสะเกษ  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
15.00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   สาย P  คู่ที่ 25
นครศรีธรรมราช  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
17.00
บริเวณหาดชลาทัศน์ ลานวัฒนธรรม
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   สาย Q  คู่ที่ 26
อุบลราชธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
17.00
บริเวณหาดชลาทัศน์ ลานวัฒนธรรม
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   สาย R  คู่ที่ 27
เชียงใหม่  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
18.00
บริเวณหาดชลาทัศน์ ลานวัฒนธรรม
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   สาย S  คู่ที่ 28
ชลบุรี  vs  พัทลุง
 รอบสอง
18.00
บริเวณหาดชลาทัศน์ ลานวัฒนธรรม
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง
รวม เซปักตะกร้อ  12 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย C  คู่ที่ 21
เพชรบูรณ์  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
10:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (สนามกีฬาในร่ม)
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย D  คู่ที่ 22
มหาสารคาม  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบแรก
10:40
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (สนามกีฬาในร่ม)
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
ทีมชาย (กติกาไทย)   สาย C  คู่ที่ 23
ชัยภูมิ  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
11:20
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (สนามกีฬาในร่ม)
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)
ทีมชาย (กติกาไทย)   สาย D  คู่ที่ 24
ลำพูน  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
12:10
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (สนามกีฬาในร่ม)
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
สงขลา  vs  เพชรบูรณ์
 รอบสอง
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
 รอบสอง
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
สุพรรณบุรี  vs  สมุทรปราการ
 รอบสอง
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
สุราษฎร์ธานี  vs  สุพรรณบุรี 2
 รอบสอง
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 5
นครราชสีมา  vs  สงขลา 2
 รอบสอง
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
ชุมพร  vs  พิษณุโลก
 รอบสอง
10:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
นนทบุรี  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
10:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
กำแพงเพชร  vs  พิษณุโลก 2
 รอบสอง
10:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
กระบี่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายคู่   คู่ที่ 1
ขอนแก่น  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
11:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 2
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
11:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 3
ภูเก็ต  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
11:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 4
เชียงใหม่ 2  vs  สงขลา
 รอบแรก
11:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 5
นนทบุรี 2  vs  สกลนคร
 รอบแรก
11:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 6
สุราษฎร์ธานี  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
11:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 1
ปทุมธานี  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
12:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 2
สมุทรปราการ  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
12:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 3
สงขลา  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
12:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 4
สงขลา 2  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
12:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 5
นครราชสีมา  vs  กระบี่
 รอบแรก
12:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงคู่
รวม เทนนิส  20 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงเดี่ยว   สาย A  คู่ที่ 80
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
 รอบแรก
09:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 81
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
09:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 82
ระนอง  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
09:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 83
เพชรบุรี  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
09:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย E  คู่ที่ 84
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
09:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย F  คู่ที่ 85
สุโขทัย  vs  เชียงราย
 รอบแรก
09:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 86
นนทบุรี  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
09:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย H  คู่ที่ 87
พิจิตร  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย I  คู่ที่ 88
ระนอง  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
09:40
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย J  คู่ที่ 89
พิจิตร  vs  ระนอง
 รอบแรก
09:40
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย K  คู่ที่ 90
ฉะเชิงเทรา  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
09:40
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย L  คู่ที่ 91
เพชรบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
09:40
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย M  คู่ที่ 92
นนทบุรี  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
10:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย N  คู่ที่ 93
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
10:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย O  คู่ที่ 94
นนทบุรี  vs  เชียงราย
 รอบแรก
10:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
ราชบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
10:30
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:30
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
พิจิตร  vs  สงขลา
 รอบสอง
10:30
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:30
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 5
พิจิตร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 6
แพร่  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
11:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบุรี
 รอบสอง
11:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 8
ชลบุรี  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบสอง
11:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 9
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
 รอบสอง
11:30
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
 รอบสอง
11:30
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 11
ระนอง  vs  เพชรบุรี
 รอบสอง
11:30
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 12
ระนอง  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบสอง
12:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 13
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
 รอบสอง
12:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 14
สุโขทัย  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
12:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 15
เพชรบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
12:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 16
ราชบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
13:30
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 17
พิจิตร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
13:30
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 18
พิจิตร  vs  แพร่
 รอบสอง
13:30
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 19
เพชรบุรี  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบสอง
13:30
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 20
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
 รอบสอง
14:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 21
พิจิตร  vs  เพชรบุรี
 รอบสอง
14:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 22
ระนอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
14:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 23
นนทบุรี  vs  เพชรบุรี
 รอบสอง
14:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
รวม เทเบิลเทนนิส  38 รายการ  
 
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมผสม   คู่ที่ 1
ตรัง  vs  ราชบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม   คู่ที่ 2
สงขลา  vs  อุดรธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม   คู่ที่ 3
สุพรรณบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม   คู่ที่ 4
ชุมพร  vs  สมุทรสาคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม   คู่ที่ 1
ราชบุรี  vs  สงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
10:45
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม   คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
10:45
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม 
สุพรรณบุรี  vs  สงขลา
 รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ)
16:30
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
รวม บริดจ์  7 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 37
สุราษฎร์ธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:00
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 38
นครราชสีมา  vs  ราชบุรี
 รอบสอง
10:45
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 39
นครปฐม  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
12:30
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 40
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
14:15
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 41
ตาก  vs  อ่างทอง
 รอบสอง
16:00
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย X  คู่ที่ 42
เชียงใหม่  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
17:45
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
รวม บาสเกตบอล  6 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 1
เชียงราย  vs  เพชรบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย D  คู่ที่ 2
นนทบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย E  คู่ที่ 3
เชียงใหม่ 2  vs  นครราชสีมา
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย G  คู่ที่ 4
กาฬสินธุ์  vs  สงขลา
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
หญิงเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 5
กาฬสินธุ์  vs  ราชบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 6
นครศรีธรรมราช  vs  นครราชสีมา
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย E  คู่ที่ 7
นครราชสีมา 2  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 8
นนทบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 9
กาญจนบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแบ่งกลุ่ม
11:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 10
พระนครศรีอยุธยา  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแบ่งกลุ่ม
11:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย E  คู่ที่ 11
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแบ่งกลุ่ม
11:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 12
พิจิตร  vs  ชลบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
11:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 13
นครสวรรค์  vs  สงขลา
 รอบแบ่งกลุ่ม
11:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย D  คู่ที่ 14
นครราชสีมา  vs  ลำปาง
 รอบแบ่งกลุ่ม
11:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย E  คู่ที่ 15
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
 รอบแบ่งกลุ่ม
11:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย G  คู่ที่ 16
นครศรีธรรมราช  vs  นครสวรรค์ 2
 รอบแบ่งกลุ่ม
11:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 17
กาญจนบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบแบ่งกลุ่ม
12:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   สาย D  คู่ที่ 18
ชลบุรี  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแบ่งกลุ่ม
12:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   สาย E  คู่ที่ 19
ภูเก็ต  vs  ปทุมธานี
 รอบแบ่งกลุ่ม
12:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   สาย G  คู่ที่ 20
สงขลา  vs  เชียงใหม่
 รอบแบ่งกลุ่ม
12:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
หญิงเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 21
กาฬสินธุ์  vs  ลำปาง
 รอบแบ่งกลุ่ม
13:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 22
นครศรีธรรมราช  vs  ชลบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
13:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย E  คู่ที่ 23
นครราชสีมา 2  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
13:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 24
นนทบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแบ่งกลุ่ม
13:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 25
นครสวรรค์  vs  เชียงใหม่
 รอบแบ่งกลุ่ม
13:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย D  คู่ที่ 26
นครราชสีมา  vs  นครศรีธรรมราช 2
 รอบแบ่งกลุ่ม
13:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย E  คู่ที่ 27
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
13:45
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย G  คู่ที่ 28
นครศรีธรรมราช  vs  นครพนม
 รอบแบ่งกลุ่ม
13:45
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
รวม แบดมินตัน  28 รายการ  
 
โบว์ลิ่ง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง 4 คน 
 รอบที่ 1
09:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
โบว์ลิ่ง - ทีมหญิง 4 คน
ทีมชาย 4 คน 
 3 เกมแรก รอบที่ 1 (10 ทีม)
12:30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
โบว์ลิ่ง - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน 
 3 เกมแรก รอบที่ 2 (8 ทีม)
16:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
โบว์ลิ่ง - ทีมชาย 4 คน
รวม โบว์ลิ่ง  3 รายการ  
 
ปันจักสีลัต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (ชาย)   คู่ที่ 1
พระนครศรีอยุธยา  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
13:30
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (ชาย)
รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (ชาย)   คู่ที่ 2
สงขลา  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
13:40
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (ชาย)
รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (หญิง)   คู่ที่ 3
ปทุมธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:50
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (หญิง)
รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (หญิง)   คู่ที่ 4
สุโขทัย  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
14:00
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (หญิง)
รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (หญิง)   คู่ที่ 5
ยะลา
 รอบแรก
14:10
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (หญิง)
รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (หญิง)   คู่ที่ 6
สงขลา  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
14:20
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (หญิง)
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 7
หนองคาย  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
14:30
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 8
แม่ฮ่องสอน  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
14:40
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 9
ตรัง  vs  ชุมพร
 รอบแรก
14:50
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 10
ศรีสะเกษ  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
15:00
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 11
เพชรบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
15:10
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 12
ยะลา  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
15:20
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 13
ตรัง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
15:30
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 14
ปัตตานี  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
15:40
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 15
จันทบุรี  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
15:50
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 16
พิษณุโลก  vs  เชียงราย
 รอบแรก
16:00
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 17
นครสวรรค์  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
16:10
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 18
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบแรก
16:20
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 19
ปัตตานี  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
16:30
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 20
นนทบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
16:40
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 21
ศรีสะเกษ  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
16:50
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 22
ยะลา  vs  สงขลา
 รอบแรก
17:00
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 23
นครราชสีมา  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
17:10
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 24
นครสวรรค์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
17:20
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 25
ชุมพร  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
17:30
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 26
พระนครศรีอยุธยา  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
17:40
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 27
จันทบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
17:50
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 28
ตรัง  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
18:00
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 29
ชลบุรี  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
18:10
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 30
ยะลา  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
18:20
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 31
สุพรรณบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
18:30
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 32
แม่ฮ่องสอน  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
18:40
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 33
ชัยภูมิ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
18:50
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 34
ชุมพร  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
19:00
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 35
แม่ฮ่องสอน  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
19:10
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย
H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 36
ปัตตานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
19:20
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย
รวม ปันจักสีลัต  36 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่   คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  สกลนคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 2
นครศรีธรรมราช  vs  สงขลา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 3
พัทลุง  vs  ราชบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 4
เชียงราย  vs  นครนายก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 2
พระนครศรีอยุธยา  vs  ภูเก็ต
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 3
ตาก  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 4
สงขลา  vs  จันทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 1
พัทลุง  vs  เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs  สงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  จันทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 2
ร้อยเอ็ด  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 1
พัทลุง  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 1
ร้อยเอ็ด  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - หญิงคู่
รวม เปตอง  14 รายการ  
 
เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
โมเดลฟิสิคหญิง รุ่น ความสูงไม่เกิน 165 ซม. 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - โมเดลฟิสิคหญิง รุ่น ความสูงไม่เกิน 165 ซม.
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Fly Weight นน.ไม่เกิน 60 กก. 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - บุคคลชายทั่วไป รุ่น Fly Weight นน.ไม่เกิน 60 กก.
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Bantam Weight นน.ไม่เกิน 65 กก. 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - บุคคลชายทั่วไป รุ่น Bantam Weight นน.ไม่เกิน 65 กก.
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Weight นน.ไม่เกิน 70 กก. 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Weight นน.ไม่เกิน 70 กก.
บุคคลหญิงทั่วไป รุ่น Open 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - บุคคลหญิงทั่วไป  รุ่น Open
โมเดลฟิสิคชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - โมเดลฟิสิคชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 170 ซม.
ฟิตเนสหญิง รุ่น Open 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - ฟิตเนสหญิง รุ่น Open
รวม เพาะกาย  7 รายการ  
 
ฟันดาบสากล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบ Foil (ทีมชาย) 
 รอบแรก
09:00
ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (ทีมชาย)
ดาบ Foil (ทีมชาย) 
 รอบแรก
09:00
ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (ทีมชาย)
ดาบ Foil (ทีมชาย) 
 รอบสอง
10:15
ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (ทีมชาย)
ดาบ Foil (ทีมชาย) 
 รอบสอง
10:15
ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (ทีมชาย)
ดาบ Foil (ทีมชาย) 
 รอบสอง
10:15
ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (ทีมชาย)
ดาบ Foil (ทีมชาย) 
 รอบสอง
10:15
ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (ทีมชาย)
ดาบ Sabre (ทีมหญิง) 
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (ทีมหญิง)
ดาบ Sabre (ทีมหญิง) 
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (ทีมหญิง)
ดาบ Foil (ทีมชาย) 
 รอบรองชนะเลิศ
12:15
ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (ทีมชาย)
ดาบ Foil (ทีมชาย) 
 รอบรองชนะเลิศ
12:15
ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (ทีมชาย)
ดาบ Sabre (ทีมหญิง) 
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (ทีมหญิง)
ดาบ Foil (ทีมชาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
14:15
ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (ทีมชาย)
รวม ฟันดาบสากล  12 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
กำแพงเพชร  vs  ชุมพร
 รอบสอง
10:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
12:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
ขอนแก่น  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
14:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 2
ภูเก็ต  vs  กาฬสินธุ์
 รอบสอง
16:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 11
ชลบุรี  vs  อ่างทอง
 รอบสอง
16.00
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟุตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 13
ราชบุรี  vs  สุรินทร์
 รอบสอง
16:00
สนามกีฬาอำเภอสะเดา
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 13
ขอนแก่น  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
16:00
สนามฟุตบอล เทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ฟุตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 12
ลำปาง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
18.00
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟุตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 14
พิษณุโลก  vs  ยะลา
 รอบสอง
18:00
สนามกีฬาอำเภอสะเดา
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 1
จันทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
18:00
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 14
นครสวรรค์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
18:00
สนามฟุตบอล เทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ฟุตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 2
นครสวรรค์  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
20:00
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
รวม ฟุตบอล  8 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไลท์ฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 70
สุพรรณบุรี  vs  พัทลุง
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)
รุ่นไลท์ฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 71
เชียงราย  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)
รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 72
สุพรรณบุรี  vs  ลำปาง
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)
รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 73
พิษณุโลก  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)
รุ่นแบนตั้มเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 74
ยะลา  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)
รุ่นแบนตั้มเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 75
อุตรดิตถ์  vs  ตรัง
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)
รุ่นไลท์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 76
นครพนม  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)
รุ่นไลท์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 77
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)
รุ่นฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 58
อุดรธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)
รุ่นฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 59
มหาสารคาม  vs  ตาก
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)   คู่ที่ 60
อุดรธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)   คู่ที่ 61
ตรัง  vs  สงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)
รุ่นเวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.)   คู่ที่ 62
นครนายก  vs  พังงา
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.)
รุ่นเวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.)   คู่ที่ 63
เลย  vs  ขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.)
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)   คู่ที่ 64
สมุทรสาคร  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)
รวม มวยไทยสมัครเล่น  15 รายการ  
 
มวยปล้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 137
พังงา  vs  อุบลราชธานี
 รอบคัดเลือก
09:00
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.)   คู่ที่ 139
นนทบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.)   คู่ที่ 151
นครศรีธรรมราช  vs  แพร่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)   คู่ที่ 148
ขอนแก่น  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)   คู่ที่ 138
สมุทรสาคร  vs  สงขลา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)   คู่ที่ 149
ศรีสะเกษ  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 141
สมุทรสาคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 152
ชุมพร  vs  สระแก้ว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 142
พิษณุโลก  vs  อุตรดิตถ์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 154
ปทุมธานี  vs  พังงา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)   คู่ที่ 136
ปทุมธานี  vs  กำแพงเพชร
 รอบพบกันหมด
09:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)   คู่ที่ 150
ศรีสะเกษ  vs  เพชรบูรณ์
 รอบพบกันหมด
09:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)   คู่ที่ 140
ปทุมธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
09:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)   คู่ที่ 156
กำแพงเพชร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
09:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.)   คู่ที่ 144
ศรีสะเกษ  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.)   คู่ที่ 157
นนทบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)   คู่ที่ 153
กำแพงเพชร  vs  เพชรบูรณ์
 รอบพบกันหมด
10:00
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)   คู่ที่ 146
ปทุมธานี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบพบกันหมด
10:00
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)   คู่ที่ 143
แพร่  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)   คู่ที่ 155
สงขลา  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 145
นครศรีธรรมราช  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 158
พิษณุโลก  vs  พังงา
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 147
อุบลราชธานี  vs  ปทุมธานี
 รอบ RE
10:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.)   คู่ที่ 159
แพร่  vs  นนทบุรี
 รอบ RE
14:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.)   คู่ที่ 160
อุบลราชธานี  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
14:45
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)   คู่ที่ 165
สมุทรสาคร  vs  นนทบุรี
 รอบ RE
14:55
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 166
อุบลราชธานี  vs  พิษณุโลก
 รอบ RE
15:00
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 163
สระแก้ว  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ RE
15:00
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)   คู่ที่ 162
แพร่  vs  สงขลา
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.) 
ปทุมธานี  vs  กำแพงเพชร
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 164
ชุมพร  vs  พังงา
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก.)
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 84
ร้อยเอ็ด  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบพบกันหมด
16.12
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 99
นครศรีธรรมราช  vs  ชลบุรี
 รอบพบกันหมด
16:00
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 92
นครศรีธรรมราช  vs  ขอนแก่น
 รอบพบกันหมด
16:00
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)   คู่ที่ 103
ชุมพร  vs  สมุทรสาคร
 รอบพบกันหมด
16:00
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)   คู่ที่ 96
นครศรีธรรมราช  vs  สมุทรสาคร
 รอบพบกันหมด
16:00
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)   คู่ที่ 105
สงขลา  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบพบกันหมด
16:00
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)   คู่ที่ 97
หนองบัวลำภู  vs  สงขลา
 รอบพบกันหมด
16:00
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)   คู่ที่ 106
ชุมพร  vs  หนองบัวลำภู
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 102
ยโสธร  vs  ตรัง
 รอบพบกันหมด
16:00
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 95
ตรัง  vs  เพชรบูรณ์
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)   คู่ที่ 93
น่าน  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)   คู่ที่ 100
น่าน  vs  ยะลา
 รอบพบกันหมด
16:00
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)   คู่ที่ 101
ขอนแก่น  vs  สุพรรณบุรี
 รอบพบกันหมด
16:00
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)   คู่ที่ 94
ขอนแก่น  vs  ยะลา
 รอบพบกันหมด
16:00
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)   คู่ที่ 104
นครศรีธรรมราช  vs  หนองบัวลำภู
 รอบพบกันหมด
16:00
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)   คู่ที่ 108
น่าน  vs  หนองบัวลำภู
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 107
ตรัง  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)   คู่ที่ 82
สมุทรสาคร  vs  สงขลา
 รอบพบกันหมด
16:08
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)   คู่ที่ 83
ชุมพร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบพบกันหมด
16:10
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.) 
ชลบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
16:14
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)   คู่ที่ 86
น่าน  vs  ขอนแก่น
 รอบพบกันหมด
16:16
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)   คู่ที่ 86
สุพรรณบุรี  vs  ยะลา
 รอบพบกันหมด
16:19
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)   คู่ที่ 87
สุพรรณบุรี  vs  ยะลา
 รอบพบกันหมด
16:19
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 88
เพชรบูรณ์  vs  ยโสธร
 รอบพบกันหมด
16:20
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)   คู่ที่ 89
หนองบัวลำภู  vs  สมุทรสาคร
 รอบพบกันหมด
16:27
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)   คู่ที่ 90
สงขลา  vs  ชุมพร
 รอบพบกันหมด
16:29
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 91
ร้อยเอ็ด  vs  ชลบุรี
 รอบพบกันหมด
16:31
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 98
ร้อยเอ็ด  vs  ขอนแก่น
 รอบพบกันหมด
16:55
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
มวยปล้ำ - ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)
รวม มวยปล้ำ  59 รายการ  
 
มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)   คู่ที่ 290
นครสวรรค์  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)
รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)   คู่ที่ 291
นครราชสีมา  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
13:14
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)
รุ่นไลท์ฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 292
บุรีรัมย์  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
13:28
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)
รุ่นไลท์ฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู๋ที่ 293
นครศรีธรรมราช  vs  อ่างทอง
 รอบรองชนะเลิศ
13:42
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)
รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 294
นครศรีธรรมราช  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
13:43
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)
รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 295
สิงห์บุรี  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
13:58
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)
รุ่นแบนตั้มเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 296
อ่างทอง  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
14:12
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)
รุ่นแบนตั้มเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 297
นครราชสีมา  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบรองชนะเลิศ
14:27
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)
รุ่นไลท์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 298
ปทุมธานี  vs  พิษณุโลก
 รอบรองชนะเลิศ
14:35
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)
รุ่นไลท์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 299