รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2560

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
วิ่ง 10,000 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
07.00
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่ง 10,000 เมตร - หญิง
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย   Heat 1
 ทศกรีฑา6
08.45
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย   Heat 2
 ทศกรีฑา6
08.45
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย
ขว้างจักร - ชาย 
 ทศกรีฑา7
09.30
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - ขว้างจักร - ชาย
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09.30
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09.30
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09.50
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09.50
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย
กระโดดค้ำ - ชาย 
 ทศกรีฑา8
10.40
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - กระโดดค้ำ - ชาย
กระโดดสูง - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14.00
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - กระโดดสูง - หญิง
เขย่งก้าวกระโดด - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14.00
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด - หญิง
ทุ่มน้ำหนัก - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14.00
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก - ชาย
พุ่งแหลน - ชาย 
 ทศกรีฑา9
14.00
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน - ชาย
วิ่ง 1,500 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร - หญิง
วิ่ง 1,500 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15.20
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร - ชาย
วิ่ง 1,500 เมตร - ชาย 
 ทศกรีฑา 10
15.40
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร - ชาย
ทศกรีฑา - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15.40
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - ทศกรีฑา - ชาย
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:20
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย
รวม กรีฑา  19 รายการ  
 
กาบัดดี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 17
นครศรีธรรมราช  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามบาสเกตบอล โรงเรียนวรนารีเฉลิม
Official
กาบัดดี้ - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 17
นครศรีธรรมราช  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
สนามบาสเกตบอล โรงเรียนวรนารีเฉลิม
Official
กาบัดดี้ - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 18
กระบี่  vs  เพชรบูรณ์
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
สนามบาสเกตบอล โรงเรียนวรนารีเฉลิม
Official
กาบัดดี้ - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 18
กระบี่  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
สนามบาสเกตบอล โรงเรียนวรนารีเฉลิม
Official
กาบัดดี้ - ทีมชาย
รวม กาบัดดี้  4 รายการ  
 
กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
PF1M บุคคลชาย แบบประหยัดเชื้อเพลิง (Economy) 
 รอบสะสมคะแนน
07:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - PF1M บุคคลชาย แบบประหยัดเชื้อเพลิง (Economy)
PF1F บุคคลหญิง แบบประหยัดเชื้อเพลิง (Economy) 
 รอบสะสมคะแนน
07:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - PF1F บุคคลหญิง แบบประหยัดเชื้อเพลิง (Economy)
PL1 สามล้อร่มบิน แบบประหยัดเชื้อเพลิง (Economy) 
 รอบสะสมคะแนน
07:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - PL1 สามล้อร่มบิน แบบประหยัดเชื้อเพลิง (Economy)
PF1F บุคคลหญิง แบบแข่งความแม่นยำ (Precision) 
 รอบสะสมคะแนน
11:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - PF1F บุคคลหญิง แบบแข่งความแม่นยำ (Precision)
PF1M บุคคลชาย แบบแข่งความแม่นยำ (Precision) 
 รอบสะสมคะแนน
11:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - PF1M บุคคลชาย แบบแข่งความแม่นยำ (Precision)
PL1 สามล้อร่มบิน แบบแข่งความแม่นยำ (Precision) 
 รอบสะสมคะแนน
11:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - PL1 สามล้อร่มบิน แบบแข่งความแม่นยำ (Precision)
รวม กีฬาทางอากาศ  6 รายการ  
 
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 23
จันทบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
09.00
สนามฟุตบอลโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
Official
คริกเก็ต - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 24
กรุงเทพมหานคร  vs  จันทบุรี
 รอบสอง
11.00
สนามฟุตบอลโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
Official
คริกเก็ต - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 25
ปัตตานี  vs  มหาสารคาม
 รอบสอง
13:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
Official
คริกเก็ต - ทีมหญิง
รวม คริกเก็ต  3 รายการ  
 
คาราเต้โด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
นครศรีธรรมราช  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
10:10
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
กาญจนบุรี  vs  เชียงราย
 รอบแรก
10:20
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 1
นครศรีธรรมราช  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบสอง
10:20
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
อุบลราชธานี  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
10:25
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 2
อุดรธานี  vs  สุโขทัย
 รอบสอง
10:25
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
ลำพูน  vs  ระยอง
 รอบแรก
10:30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 3
กระบี่  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
นนทบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
10:35
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 4
สุโขทัย  vs  ปัตตานี
 รอบรองชนะเลิศ
10:35
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
สุพรรณบุรี  vs  สุโขทัย
 รอบสอง
10:40
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 5
ร้อยเอ็ด  vs  กระบี่
 รอบชิงที่ 3
10:40
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
กาญจนบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
10:43
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
กระบี่  vs  ระยอง
 รอบสอง
10:47
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 9
นครสวรรค์  vs  ปัตตานี
 รอบสอง
10:50
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 10
กาญจนบุรี  vs  สุโขทัย
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 11
ระยอง  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
11:05
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 12
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ RE
11:10
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 13
ลำพูน  vs  กระบี่
 รอบ RE
11:15
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 14
นครศรีธรรมราช  vs  กาญจนบุรี
 รอบชิงที่ 3
11:17
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 15
นครสวรรค์  vs  กระบี่
 รอบชิงที่ 3
11:20
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
เชียงใหม่  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
13:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
ตาก  vs  ยโสธร
 รอบแรก
13:05
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
สุพรรณบุรี  vs  สงขลา
 รอบแรก
13:05
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 1
สุโขทัย  vs  ตาก
 รอบแรก
13:05
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
กระบี่  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
13:10
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 2
นครศรีธรรมราช  vs  ระยอง
 รอบแรก
13:10
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
นครสวรรค์  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
13:13
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
13:16
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
ระยอง  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
13:20
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 3
กาญจนบุรี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
13:20
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 4
นครสวรรค์  vs  ยโสธร
 รอบแรก
13:20
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
ยโสธร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
13:25
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 5
กระบี่  vs  สุโขทัย
 รอบสอง
13:25
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 9
นครศรีธรรมราช  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
13:30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 10
อุดรธานี  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
13:35
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 6
นครศรีธรรมราช  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
13:35
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 7
ปทุมธานี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบสอง
13:35
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 11
เชียงใหม่  vs  ยโสธร
 รอบรองชนะเลิศ
13:40
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 12
นครศรีธรรมราช  vs  อุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
13:45
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 8
ยโสธร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
13:45
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 13
สุโขทัย  vs  ระยอง
 รอบ RE
13:48
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 14
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
 รอบ RE
13:50
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 9
กระบี่  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
13:50
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 10
ร้อยเอ็ด  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:55
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 11
ขอนแก่น  vs  ระยอง
 รอบ RE
14:30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
สุโขทัย  vs  ระยอง
รอบชิงชนะเลิศ
15:10
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 1
นครศรีธรรมราช  vs  ปัตตานี
รอบชิงชนะเลิศ
15:20
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  อุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
15:40
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 2
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:50
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 15
สุโขทัย  vs  ยโสธร
 รอบชิงที่ 3
16:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 16
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงที่ 3
16:05
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 12
ระยอง  vs  กระบี่
 รอบชิงที่ 3
16:10
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 13
ร้อยเอ็ด  vs  ยโสธร
 รอบชิงที่ 3
16:20
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย
รวม คาราเต้โด  53 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทจักรยานภูเขา (ดาวน์ฮิลล์ ระยะทาง 1.5-3.5 กม.) - บุคคลชาย 
 ประลอง
10:00
บ้านศัรทธา อำเภอเมืองสงขลา
Official
จักรยาน - ประเภทจักรยานภูเขา (ดาวน์ฮิลล์ ระยะทาง 1.5-3.5 กม.) - บุคคลชาย
ประเภทจักรยานภูเขา (ดาวน์ฮิลล์ ระยะทาง 1.5-3.5 กม.) - บุคคลหญิง 
 ประลอง
10:18
บ้านศัรทธา อำเภอเมืองสงขลา
Official
จักรยาน - ประเภทจักรยานภูเขา (ดาวน์ฮิลล์ ระยะทาง 1.5-3.5 กม.) - บุคคลหญิง
ประเภทจักรยานภูเขา (ดาวน์ฮิลล์ ระยะทาง 1.5-3.5 กม.) - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
11:20
บ้านศัรทธา อำเภอเมืองสงขลา
Official
จักรยาน - ประเภทจักรยานภูเขา (ดาวน์ฮิลล์ ระยะทาง 1.5-3.5 กม.) - บุคคลชาย
ประเภทจักรยานภูเขา (ดาวน์ฮิลล์ ระยะทาง 1.5-3.5 กม.) - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11:59
บ้านศัรทธา อำเภอเมืองสงขลา
Official
จักรยาน - ประเภทจักรยานภูเขา (ดาวน์ฮิลล์ ระยะทาง 1.5-3.5 กม.) - บุคคลหญิง
รวม จักรยาน  4 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
ชายคู่   คู่ที่ 4
สงขลา  vs  ภูเก็ต
รอบชิงชนะเลิศ
09:40
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:40
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
คู่ผสม   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
11:15
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม
รวม ซอฟท์เทนนิส  5 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   W21
ชัยภูมิ  vs  จันทบุรี
 รอบสอง
09:00
สนามกีฬาค่ายเสนาณรงค์
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   W22
สงขลา  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
10:45
สนามกีฬาค่ายเสนาณรงค์
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   W23
ชัยนาท  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
13:00
สนามกีฬาค่ายเสนาณรงค์
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   W24
เชียงใหม่  vs  ระยอง
 รอบสอง
15:25
สนามกีฬาค่ายเสนาณรงค์
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
รวม ซอฟท์บอล  4 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - หญิง   สาย B  คู่ที่ 61
ร้อยเอ็ด  vs  นครพนม
 รอบแรก
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย D  คู่ที่ 62
กรุงเทพมหานคร  vs  ตรัง
 รอบแรก
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย A  คู่ที่ 63
สุพรรณบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
11:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย C  คู่ที่ 64
ชลบุรี  vs  ลำปาง
 รอบแรก
11:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 66
นครราชสีมา  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
13.00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย B  คู่ที่ 65
ยะลา  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
13:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย A  คู่ที่ 67
ชัยภูมิ  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
15.00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย C  คู่ที่ 68
พัทลุง  vs  สงขลา
 รอบแรก
15.00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   สาย P  คู่ที่ 29
ปทุมธานี  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
17.00
บริเวณหาดชลาทัศน์ ลานวัฒนธรรม
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   สาย Q  คู่ที่ 30
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
17.00
บริเวณหาดชลาทัศน์ ลานวัฒนธรรม
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   สาย R  คู่ที่ 31
เชียงใหม่  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
18.00
บริเวณหาดชลาทัศน์ ลานวัฒนธรรม
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   สาย S  คู่ที่ 32
พิษณุโลก  vs  สงขลา
 รอบสอง
18.00
บริเวณหาดชลาทัศน์ ลานวัฒนธรรม
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย
รวม เซปักตะกร้อ  12 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย P  คู่ที่ 25
อุดรธานี  vs  พัทลุง
 รอบสอง
10:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (สนามกีฬาในร่ม)
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย Q  คู่ที่ 26
ศรีสะเกษ  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบสอง
10:40
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (สนามกีฬาในร่ม)
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย R  คู่ที่ 27
มหาสารคาม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11:20
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (สนามกีฬาในร่ม)
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย S  คู่ที่ 28
เพชรบูรณ์  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
12:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (สนามกีฬาในร่ม)
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
กำแพงเพชร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบสอง
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
อุบลราชธานี  vs  นครศรีธรรมราช 2
 รอบสอง
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 5
มหาสารคาม  vs  สงขลา
 รอบสอง
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 6
กระบี่  vs  พิษณุโลก
 รอบสอง
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 7
สมุทรสาคร  vs  พิษณุโลก 2
 รอบสอง
10:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 8
นนทบุรี  vs  จันทบุรี
 รอบสอง
10:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
เชียงใหม่  vs  ระยอง
 รอบสอง
10:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  นครนายก
 รอบสอง
10:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
สุพรรณบุรี  vs  สงขลา 2
 รอบสอง
10:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
ปทุมธานี  vs  สกลนคร
 รอบสอง
10:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 5
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบสอง
12:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 6
ศรีสะเกษ  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
12:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 7
ขอนแก่น 2  vs  สมุทรปราการ
 รอบสอง
12:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 8
สงขลา 2  vs  น่าน
 รอบสอง
12:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงคู่   คู่ที่ 1
นนทบุรี  vs  พิษณุโลก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 1
สุราษฎร์ธานี  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 2
เพชรบุรี  vs  สงขลา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 3
กระบี่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร 2  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 2
สงขลา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 3
นนทบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 4
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายคู่
คู่ผสม   คู่ที่ 1
พิษณุโลก  vs  นครปฐม
 รอบแรก
14:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 2
พิษณุโลก 2  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
14:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 3
สมุทรปราการ  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 4
สมุทรสาคร  vs  ศรีสะเกษ 2
 รอบแรก
14:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 5
สมุทรสาคร  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
16:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
16:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร 2  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
16:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 8
เพชรบุรี  vs  นนทบุรี 2
 รอบแรก
16:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - คู่ผสม
รวม เทนนิส  32 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่   คู่ที่ 1
เชียงใหม่  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
09:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 2
ชลบุรี  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
09:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 3
เพชรบุรี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
09:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 4
สงขลา  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 5
ราชบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
09:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 6
ภูเก็ต  vs  พิจิตร
 รอบแรก
09:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 7
ภูเก็ต  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
09:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 8
นครราชสีมา  vs  สกลนคร
 รอบแรก
09:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 9
ราชบุรี  vs  สงขลา
 รอบสอง
09:40
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 10
นครราชสีมา  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
09:40
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 11
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
09:40
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 12
ภูเก็ต  vs  พิจิตร
 รอบสอง
09:40
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 13
นครราชสีมา  vs  เพชรบุรี
 รอบสอง
10:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 14
อุบลราชธานี  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
10:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 15
เชียงใหม่  vs  ราชบุรี
 รอบสอง
10:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 16
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 17
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบสอง
10:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 18
สกลนคร  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
10:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 19
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
 รอบสอง
10:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 20
ลพบุรี  vs  เพชรบุรี
 รอบสอง
10:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 21
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบุรี
 รอบสอง
10:40
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 22
ภูเก็ต  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
10:40
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 23
พิจิตร  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
10:40
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 24
สงขลา  vs  ระนอง
 รอบสอง
10:40
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 25
ราชบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 26
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 27
ชลบุรี  vs  เพชรบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 28
ราชบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 29
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 30
พิจิตร  vs  เพชรบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 31
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 32
พิจิตร  vs  ระนอง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 33
ราชบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
11:40
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 34
เพชรบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
11:40
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 35
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 36
นนทบุรี  vs  ระนอง
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
คู่ผสม   คู่ที่ 37
ลพบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
13:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 38
ภูเก็ต  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
13:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 39
นนทบุรี  vs  สกลนคร
 รอบแรก
13:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 40
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบสอง
13:30
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 41
ภูเก็ต  vs  เพชรบุรี
 รอบสอง
13:30
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 42
ระนอง  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
13:30
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 43
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
 รอบสอง
13:30
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 44
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบสอง
14:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 45
เชียงใหม่  vs  พิจิตร
 รอบสอง
14:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 46
นครราชสีมา  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
14:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 47
เพชรบุรี  vs  ราชบุรี
 รอบสอง
14:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 48
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:25
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 49
ระนอง  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:25
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 50
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:25
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 51
นนทบุรี  vs  ราชบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:25
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 52
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
14:50
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 53
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:15
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
ชายคู่   คู่ที่ 54
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 55
กรุงเทพมหานคร  vs  ระนอง
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
รวม เทเบิลเทนนิส  55 รายการ  
 
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมผสม 
สงขลา  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย A
นครสวรรค์  vs  พิษณุโลก
 รอบคัดเลือก
11:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย B
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
 รอบคัดเลือก
11:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย C
นนทบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบคัดเลือก
11:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมหญิง   สาย A
ราชบุรี  vs  มหาสารคาม
 รอบคัดเลือก
11:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B
เชียงราย  vs  ภูเก็ต
 รอบคัดเลือก
11:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย C
นครนายก  vs  ชุมพร
 รอบคัดเลือก
11:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - ทีมหญิง
รวม บริดจ์  7 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 43
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
09:00
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 44
ราชบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:45
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 45
นครปฐม  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
12:30
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 46
ชลบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
14:15
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 47
สงขลา  vs  อุดรธานี
 รอบสอง
16:00
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย X  คู่ที่ 48
อุดรธานี  vs  สงขลา
 รอบแรก
17:45
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
รวม บาสเกตบอล  6 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 1
สงขลา 2  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย C  คู่ที่ 2
นครราชสีมา 2  vs  สิงห์บุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย F  คู่ที่ 3
พระนครศรีอยุธยา  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:20
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย H  คู่ที่ 4
ชลบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
หญิงเดี่ยว   สาย A  คู่ที่ 5
นนทบุรี 2  vs  สงขลา
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:50
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 6
ราชบุรี  vs  ลำปาง
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:50
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 7
เชียงใหม่ 2  vs  นครสวรรค์
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:50
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 8
นครราชสีมา  vs  ชลบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:50
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย E  คู่ที่ 9
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
11:15
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย F  คู่ที่ 10
สงขลา 2  vs  พิษณุโลก
 รอบแบ่งกลุ่ม
11:15
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 11
อุดรธานี  vs  เชียงใหม่
 รอบแบ่งกลุ่ม
11:20
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย H  คู่ที่ 12
ราชบุรี 2  vs  นครศรีธรรมราช 2
 รอบแบ่งกลุ่ม
11:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย A  คู่ที่ 13
นนทบุรี  vs  สงขลา 2
 รอบแบ่งกลุ่ม
11:45
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 14
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบแบ่งกลุ่ม
11:45
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย F  คู่ที่ 15
เชียงใหม่ 2  vs  นครราชสีมา 2
 รอบแบ่งกลุ่ม
11:50
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย H  คู่ที่ 16
ร้อยเอ็ด  vs  กาญจนบุรี 2
 รอบแบ่งกลุ่ม
12:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 17
กรุงเทพมหานคร 2  vs  อุบลราชธานี
 รอบแบ่งกลุ่ม
12:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 18
สงขลา  vs  เชียงใหม่
 รอบแบ่งกลุ่ม
12:45
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย C  คู่ที่ 19
ราชบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
12:45
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย D  คู่ที่ 20
ลำปาง  vs  นครศรีธรรมราช 2
 รอบแบ่งกลุ่ม
12:45
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย E  คู่ที่ 21
เชียงราย  vs  เพชรบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
13:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย F  คู่ที่ 22
สงขลา 2  vs  กาฬสินธุ์
 รอบแบ่งกลุ่ม
13:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย G  คู่ที่ 23
นครสวรรค์ 2  vs  นครพนม
 รอบแบ่งกลุ่ม
13:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย H  คู่ที่ 24
เชียงใหม่ 2  vs  นนทบุรี 2
 รอบแบ่งกลุ่ม
13:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
ชายคู่   สาย C  คู่ที่ 25
เชียงใหม่ 2  vs  ภูเก็ต 2
 รอบแบ่งกลุ่ม
13:45
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   สาย H  คู่ที่ 27
นครราชสีมา  vs  กาญจนบุรี 2
 รอบแบ่งกลุ่ม
13:45
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   สาย F  คู่ที่ 26
พระนครศรีอยุธยา 2  vs  เชียงราย
 รอบแบ่งกลุ่ม
14:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
รวม แบดมินตัน  27 รายการ  
 
โบว์ลิ่ง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง 4 คน 
 3 เกมแรก รอบที่ 2 (8 ทีม)
09:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
โบว์ลิ่ง - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน 
รอบชิงชนะเลิศ
12.00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
โบว์ลิ่ง - ทีมหญิง 4 คน
คะแนนรวมหญิง (ออล-อีเว้นท์) 
รอบชิงชนะเลิศ
12.00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
โบว์ลิ่ง - คะแนนรวมหญิง (ออล-อีเว้นท์)
ทีมชาย 4 คน 
 3 เกมหลัง รอบที่ 1 (10 ทีม)
12.30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
โบว์ลิ่ง - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน 
 3 เกมหลัง รอบที่ 2 (8 ทีม)
16.00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
โบว์ลิ่ง - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน 
รอบชิงชนะเลิศ
19.30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
โบว์ลิ่ง - ทีมชาย 4 คน
คะแนนรวมชาย (ออล-อีเว้นท์) 
รอบชิงชนะเลิศ
19.30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
โบว์ลิ่ง - คะแนนรวมชาย (ออล-อีเว้นท์)
รวม โบว์ลิ่ง  7 รายการ  
 
ปันจักสีลัต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
ชัยภูมิ  vs  ยะลา
 รอบแรก
10:00
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
นครสวรรค์  vs  เชียงราย
 รอบแรก
10:10
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
ฉะเชิงเทรา  vs  สงขลา
 รอบแรก
10:20
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:30
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 5
เพชรบุรี
 รอบแรก
10:40
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 6
สมุทรสาคร
 รอบแรก
10:50
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 7
ชลบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
11:00
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 8
สงขลา  vs  ชุมพร
 รอบแรก
11:10
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 9
นนทบุรี  vs  ยะลา
 รอบแรก
11:20
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร  vs  ตรัง
 รอบแรก
11:30
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 11
แม่ฮ่องสอน  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
11:40
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 12
บุรีรัมย์
 รอบแรก
11:50
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 13
มุกดาหาร  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบแรก
14:00
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 14
สุพรรณบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
14:10
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 15
สมุทรสาคร  vs  สงขลา
 รอบแรก
14:20
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 16
ฉะเชิงเทรา  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
14:30
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 17
สงขลา  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
14:40
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 18
ปทุมธานี  vs  เชียงราย
 รอบแรก
14:50
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 19
สุพรรณบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
15:00
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 20
ยะลา
 รอบแรก
15:10
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 21
ชลบุรี  vs  ชุมพร
 รอบแรก
15:20
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 22
นครราชสีมา  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
15:30
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 23
นครศรีธรรมราช  vs  ตรัง
 รอบแรก
15:40
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 24
ศรีสะเกษ  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
15:50
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 25
สงขลา  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
16:00
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 26
ตรัง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
16:10
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 27
ศรีสะเกษ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
16:20
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 28
ชุมพร  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
16:30
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย
H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 29
สงขลา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
16:40
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย
H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 30
นนทบุรี  vs  ชุมพร
 รอบแรก
16:50
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย
H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 31
ศรีสะเกษ  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
17:00
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย
H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 32
ชัยภูมิ  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
17:10
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย
I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 33
สมุทรสาคร  vs  ตรัง
 รอบแรก
17:20
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย
I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 34
แม่ฮ่องสอน  vs  ชุมพร
 รอบแรก
17:30
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย
I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 35
ศรีสะเกษ  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
17:40
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย
I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 36
พระนครศรีอยุธยา  vs  สงขลา
 รอบแรก
17:50
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย
รวม ปันจักสีลัต  36 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Shooting บุคคลชาย 
เชียงราย 2  vs  เชียงราย
 รอบแรก
08:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
Shooting บุคคลหญิง 
กรุงเทพมหานคร 2  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ระยอง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12.00
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 2
นครศรีธรรมราช  vs  ภูเก็ต
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12.00
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 3
เพชรบุรี  vs  กำแพงเพชร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12.00
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 4
นครราชสีมา  vs  นครนายก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12.00
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
เพชรบุรี  vs  สงขลา 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
สมุทรสาคร  vs  สตูล
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
จันทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 2
เพชรบุรี  vs  นครนายก
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
เพชรบุรี  vs  พิจิตร
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
สมุทรสาคร  vs  จันทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  เพชรบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
พิจิตร  vs  จันทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
รวม เปตอง  16 รายการ  
 
เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
โมเดลฟิสิคชาย รุ่น ความสูงเกิน 170 ซม. 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - โมเดลฟิสิคชาย รุ่น ความสูงเกิน 170 ซม.
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Welter Weight นน.ไม่เกิน 75 กก. 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - บุคคลชายทั่วไป รุ่น Welter Weight นน.ไม่เกิน 75 กก.
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Middle Weight นน.ไม่เกิน 80 กก. 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Middle Weight นน.ไม่เกิน 80 กก.
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Middle Weight นน.ไม่เกิน 85 กก. 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - บุคคลชายทั่วไป รุ่น Middle Weight นน.ไม่เกิน 85 กก.
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Heavy Weight นน.เกิน 85 กก. ขึ้นไป 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - บุคคลชายทั่วไป รุ่น Heavy Weight นน.เกิน 85 กก. ขึ้นไป
โมเดลฟิสิคหญิง รุ่น ความสูงเกิน 165 ซม. 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - โมเดลฟิสิคหญิง รุ่น ความสูงเกิน 165 ซม.
ฟิตเนสชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร บุคคลชาย 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - ฟิตเนสชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร บุคคลชาย
รวม เพาะกาย  7 รายการ  
 
ฟันดาบสากล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบ Sabre (ทีมชาย) 
 รอบแรก
09:00
ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (ทีมชาย)
ดาบ Sabre (ทีมชาย) 
 รอบแรก
09:00
ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (ทีมชาย)
ดาบ Sabre (ทีมชาย) 
 รอบแรก
09:00
ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (ทีมชาย)
ดาบ Sabre (ทีมชาย) 
 รอบแรก
09:00
ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (ทีมชาย)
ดาบ Epee (ทีมหญิง) 
 รอบแรก
09:45
ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมหญิง)
ดาบ Epee (ทีมหญิง) 
 รอบแรก
09:45
ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมหญิง)
ดาบ Sabre (ทีมชาย) 
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (ทีมชาย)
ดาบ Sabre (ทีมชาย) 
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (ทีมชาย)
ดาบ Epee (ทีมหญิง) 
 รอบรองชนะเลิศ
11:45
ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมหญิง)
ดาบ Epee (ทีมหญิง) 
 รอบรองชนะเลิศ
11:45
ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมหญิง)
ดาบ Sabre (ทีมชาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (ทีมชาย)
ดาบ Epee (ทีมหญิง) 
รอบชิงชนะเลิศ
13:45
ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมหญิง)
รวม ฟันดาบสากล  12 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
10:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 1
สมุทรสาคร  vs  สงขลา
 รอบสอง
12:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
14:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 2
สมุทรปราการ  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
16:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นพินเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)   คู่ที่ 65
อุบลราชธานี  vs  สมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)
รุ่นพินเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)   คู่ที่ 66
สมุทรสาคร  vs  สระแก้ว
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)
รุ่นไลท์ฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 67
แม่ฮ่องสอน  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)
รุ่นไลท์ฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 68
สุพรรณบุรี  vs  ตรัง
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)
รุ่นแบนตั้มเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 69
ขอนแก่น  vs  ตรัง
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)
รุ่นแบนตั้มเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 70
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)
รุ่นเฟเธอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 71
ร้อยเอ็ด  vs  ยโสธร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)
รุ่นเฟเธอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 72
ชลบุรี  vs  กระบี่
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)
รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 73
ชุมพร  vs  เลย
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)
รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 74
นครศรีธรรมราช  vs  สงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.)   คู่ที่ 75
สุพรรณบุรี  vs  เลย
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์มิดเดิลเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.)
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.)   คู่ที่ 76
สมุทรสาคร  vs  ระนอง
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์มิดเดิลเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.)
รวม มวยไทยสมัครเล่น  12 รายการ  
 
มวยปล้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 167
สุโขทัย  vs  อุบลราชธานี
 รอบคัดเลือก
09:10
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 198
ร้อยเอ็ด  vs  พิษณุโลก
 รอบคัดเลือก
09:10
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 168
น่าน  vs  ศรีสะเกษ
 รอบคัดเลือก
09:10
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 199
กรุงเทพมหานคร  vs  ตรัง
 รอบคัดเลือก
09:10
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 169
ชลบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบคัดเลือก
09:10
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)   คู่ที่ 200
ยโสธร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบคัดเลือก
09:10
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)   คู่ที่ 170
สงขลา  vs  น่าน
 รอบคัดเลือก
09:10
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)   คู่ที่ 201
หนองคาย  vs  เพชรบูรณ์
 รอบคัดเลือก
09:10
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)   คู่ที่ 171
นครศรีธรรมราช  vs  ปทุมธานี
 รอบคัดเลือก
09:10
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)   คู่ที่ 202
อุบลราชธานี  vs  ปทุมธานี
 รอบคัดเลือก
09:10
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)   คู่ที่ 172
นครศรีธรรมราช  vs  น่าน
 รอบคัดเลือก
09:10
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)   คู่ที่ 203
พิษณุโลก  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบคัดเลือก
09:10
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 175
สงขลา  vs  หนองคาย
 รอบคัดเลือก
09:10
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 206
อุบลราชธานี  vs  ชัยภูมิ
 รอบคัดเลือก
09:10
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 186
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:10
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 217
น่าน  vs  ตรัง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:10
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)   คู่ที่ 174
ปทุมธานี  vs  ตรัง
 รอบคัดเลือก
09:10
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)   คู่ที่ 205
กำแพงเพชร  vs  อุบลราชธานี
 รอบคัดเลือก
09:10
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)   คู่ที่ 184
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:10
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)   คู่ที่ 215
นครศรีธรรมราช  vs  ยโสธร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:10
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)   คู่ที่ 185
สุพรรณบุรี  vs  น่าน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:10
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)   คู่ที่ 216
ตรัง  vs  อุบลราชธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:10
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)   คู่ที่ 173
สุพรรณบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบคัดเลือก
09:10
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)   คู่ที่ 204
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบคัดเลือก
09:10
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)   คู่ที่ 182
กำแพงเพชร  vs  พิษณุโลก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:10
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 187
สุพรรณบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 176
สุพรรณบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 207
พัทลุง  vs  สุโขทัย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 177
ร้อยเอ็ด  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 208
ตรัง  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)   คู่ที่ 178
อุบลราชธานี  vs  พัทลุง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)   คู่ที่ 209
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)   คู่ที่ 179
สุพรรณบุรี  vs  น่าน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)   คู่ที่ 210
หนองคาย  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)   คู่ที่ 180
อุตรดิตถ์  vs  ชุมพร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)   คู่ที่ 211
สุพรรณบุรี  vs  ยโสธร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)   คู่ที่ 181
สมุทรสาคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)   คู่ที่ 212
นครศรีธรรมราช  vs  พิษณุโลก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 218
หนองคาย  vs  ชัยภูมิ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 193
กรุงเทพมหานคร  vs  ตรัง
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 224
สุพรรณบุรี  vs  หนองคาย
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 234
น่าน  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ RE
10:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 243
ชัยภูมิ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ RE
10:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)   คู่ที่ 213
สงขลา  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)   คู่ที่ 183
นครศรีธรรมราช  vs  สมุทรสาคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)   คู่ที่ 214
สุพรรณบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)   คู่ที่ 192
ศรีสะเกษ  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)   คู่ที่ 223
น่าน  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)   คู่ที่ 191
กำแพงเพชร  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)   คู่ที่ 222
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 188
สุพรรณบุรี  vs  สุโขทัย
 รอบรองชนะเลิศ
11:15
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 219
ร้อยเอ็ด  vs  ตรัง
 รอบรองชนะเลิศ
11:15
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)   คู่ที่ 189
อุบลราชธานี  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:15
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)   คู่ที่ 220
สุพรรณบุรี  vs  หนองคาย
 รอบรองชนะเลิศ
11:15
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)   คู่ที่ 190
ชุมพร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:15
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)   คู่ที่ 221
อุบลราชธานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
11:15
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 225
พิษณุโลก  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ RE
14:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)   คู่ที่ 227
กำแพงเพชร  vs  ตรัง
 รอบ RE
14:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)   คู่ที่ 236
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ RE
14:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)   คู่ที่ 244
ตรัง  vs  น่าน
 รอบ RE
14:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)   คู่ที่ 238
สงขลา  vs  กำแพงเพชร
 รอบ RE
14:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)   คู่ที่ 245
นครศรีธรรมราช
 รอบ RE
14:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 194
อุบลราชธานี  vs  พัทลุง
 รอบ RE
14:45
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 228
อุบลราชธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ RE
14:45
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)   คู่ที่ 195
เพชรบูรณ์  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ RE
14:45
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)   คู่ที่ 230
พัทลุง  vs  ชลบุรี
 รอบ RE
14:45
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)   คู่ที่ 241
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ RE
14:45
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)   คู่ที่ 226
น่าน  vs  พิษณุโลก
 รอบ RE
14:45
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)   คู่ที่ 232
อุตรดิตถ์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ RE
14:45
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)   คู่ที่ 242
น่าน  vs  อุบลราชธานี
 รอบ RE
14:45
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 240
ศรีสะเกษ  vs  ตรัง
 รอบ RE
15:00
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 229
สุโขทัย  vs  ร้อยเอ็ด
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)   คู่ที่ 231
อุบลราชธานี  vs  หนองคาย
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)   คู่ที่ 233
ชุมพร  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 235
ตรัง  vs  หนองคาย
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)   คู่ที่ 237
ศรีสะเกษ  vs  อุบลราชธานี
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)   คู่ที่ 239
ร้อยเอ็ด  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)   คู่ที่ 197
สงขลา  vs  ชัยภูมิ
 รอบ RE
16:00
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)
รวม มวยปล้ำ  78 รายการ  
 
มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไลท์ฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.)   คู่ที่ 81
กรุงเทพมหานคร  vs  นราธิวาส
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.)
รุ่นไลท์ฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.)   คู่ที่ 82
นครราชสีมา  vs  พะเยา
 รอบรองชนะเลิศ
13:28
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.)
รุ่นฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.)   คู่ที่ 83
ศรีสะเกษ  vs  พะเยา
 รอบรองชนะเลิศ
13:38
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.)
รุ่นฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.)   คู่ที่ 84
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:52
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.)
รุ่นแบนตั้มเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.)   คู่ที่ 85
จันทบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
14:06
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.)
รุ่นแบนตั้มเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.)   คู่ที่ 86
สุโขทัย  vs  บุรีรัมย์
 รอบรองชนะเลิศ
14:11
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.)
รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 87
อ่างทอง  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
14:25
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)
รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 88
ศรีสะเกษ  vs  พิษณุโลก
 รอบรองชนะเลิศ
14:40
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)
รุ่นเวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.)   คู่ที่ 89
นครราชสีมา  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบรองชนะเลิศ
14:55
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.)
รุ่นเวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.)   คู่ที่ 90
นครปฐม  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
15:09
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.)
รุ่นมิดเดิลเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 91
ร้อยเอ็ด  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
15:10
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นมิดเดิลเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)
รุ่นมิดเดิลเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 92
พิษณุโลก  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
15:22
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นมิดเดิลเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)   คู่ที่ 93
ชุมพร  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
15:29
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)   คู่ที่ 94
สุโขทัย  vs  ชัยภูมิ
 รอบรองชนะเลิศ
15:38
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)
รวม มวยสากลสมัครเล่น  14 รายการ  
 
ยิงปืน