รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2560

กอล์ฟ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย 
 วันที่ 2
07:00
สนามกอล์ฟเซาเทิร์นฮิลล์
Official
กอล์ฟ - บุคคลชาย
ทีมชาย 
 วันที่ 2
07:00
สนามกอล์ฟเซาเทิร์นฮิลล์
Official
กอล์ฟ - ทีมชาย
บุคคลหญิง 
 วันที่ 1
07:00
สนามกอล์ฟเซาเทิร์นฮิลล์
Official
กอล์ฟ - บุคคลหญิง
ทีมหญิง 
 วันที่ 1
07:00
สนามกอล์ฟเซาเทิร์นฮิลล์
Official
กอล์ฟ - ทีมหญิง
รวม กอล์ฟ  4 รายการ  
 
กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
PF1M บุคคลชาย แบบเดินทาง (Navigation) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - PF1M บุคคลชาย แบบเดินทาง (Navigation)
PF1F บุคคลหญิง แบบเดินทาง (Navigation) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - PF1F บุคคลหญิง แบบเดินทาง (Navigation)
PL1 สามล้อร่มบิน แบบเดินทาง (Navigation) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - PL1 สามล้อร่มบิน แบบเดินทาง (Navigation)
PF1M บุคคลชาย แบบแข่งความแม่นยำ (Precision) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - PF1M บุคคลชาย แบบแข่งความแม่นยำ (Precision)
PF1M บุคคลชาย แบบประหยัดเชื้อเพลิง (Economy) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - PF1M บุคคลชาย แบบประหยัดเชื้อเพลิง (Economy)
คะแนนบุคคลรวมสูงสุด ประเภท PF1M บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - คะแนนบุคคลรวมสูงสุด ประเภท PF1M บุคคลชาย
PF1F บุคคลหญิง แบบแข่งความแม่นยำ (Precision) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - PF1F บุคคลหญิง แบบแข่งความแม่นยำ (Precision)
PF1F บุคคลหญิง แบบประหยัดเชื้อเพลิง (Economy) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - PF1F บุคคลหญิง แบบประหยัดเชื้อเพลิง (Economy)
คะแนนบุคคลรวมสูงสุด ประเภท PF1F บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - คะแนนบุคคลรวมสูงสุด ประเภท PF1F บุคคลหญิง
PL1 สามล้อร่มบิน แบบแข่งความแม่นยำ (Precision) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - PL1 สามล้อร่มบิน แบบแข่งความแม่นยำ (Precision)
PL1 สามล้อร่มบิน แบบประหยัดเชื้อเพลิง (Economy) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - PL1 สามล้อร่มบิน แบบประหยัดเชื้อเพลิง (Economy)
คะแนนบุคคลรวมสูงสุด ประเภท PL1 สามล้อร่มบิน 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - คะแนนบุคคลรวมสูงสุด ประเภท PL1 สามล้อร่มบิน
ประเภท PF1 (ทีม) รวมคะแนนที่ดีที่สุด 3 คน จากนักกีฬาทีมจังหวัดเดียวกัน 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - ประเภท PF1 (ทีม) รวมคะแนนที่ดีที่สุด 3 คน จากนักกีฬาทีมจังหวัดเดียวกัน
ประเภท PL1 (ทีม) สามล้อร่มบิน คะแนนรวม 2 คน 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - ประเภท PL1 (ทีม) สามล้อร่มบิน คะแนนรวม 2 คน
เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3R เครื่องยนต์เชื้อเพลิง 
 รอบที่ 1
13:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3R เครื่องยนต์เชื้อเพลิง
เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3R เครื่องยนต์ไฟฟ้า 
 รอบที่ 1
13:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3R เครื่องยนต์ไฟฟ้า
เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3R เครื่องยนต์เชื้อเพลิง 
 รอบที่ 2
13:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3R เครื่องยนต์เชื้อเพลิง
เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3R เครื่องยนต์ไฟฟ้า 
 รอบที่ 2
13:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3R เครื่องยนต์ไฟฟ้า
เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F5D 
 รอบที่ 1
14:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F5D
เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F5D 
 รอบที่ 2
14:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F5D
เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3R เครื่องยนต์เชื้อเพลิง 
 รอบที่ 3
15:30
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3R เครื่องยนต์เชื้อเพลิง
เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3R เครื่องยนต์ไฟฟ้า 
 รอบที่ 3
16:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3R เครื่องยนต์ไฟฟ้า
เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3R เครื่องยนต์เชื้อเพลิง 
 รอบที่ 4
16:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3R เครื่องยนต์เชื้อเพลิง
เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3R เครื่องยนต์ไฟฟ้า 
 รอบที่ 4
16:30
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3R เครื่องยนต์ไฟฟ้า
เครื่องบินเล็กบินผาดแผลงบังคับวิทยุ ประเภท F3A 
 รอบที่ 1
17:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินผาดแผลงบังคับวิทยุ ประเภท F3A
เครื่องบินเล็กบินผาดแผลงบังคับวิทยุ ประเภท F3A 
 รอบที่ 2
17:30
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินผาดแผลงบังคับวิทยุ ประเภท F3A
รวม กีฬาทางอากาศ  26 รายการ  
 
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 29
เชียงใหม่  vs  จันทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
สนามฟุตบอลโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
Official
คริกเก็ต - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 30
ขอนแก่น  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
สนามฟุตบอลโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
Official
คริกเก็ต - ทีมชาย
รวม คริกเก็ต  2 รายการ  
 
คาราเต้โด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 1
สุโขทัย  vs  กระบี่
 รอบแรก
10:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบสอง
10:05
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
10:10
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 2
กระบี่  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
10:10
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 3
ลำพูน  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
10:15
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 3
สุพรรณบุรี  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
10:15
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 4
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10:20
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 5
นครสวรรค์  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
10:20
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 4
นครสวรรค์  vs  ระยอง
 รอบสอง
10:20
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 6
ยโสธร  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
10:25
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 5
ร้อยเอ็ด  vs  กระบี่
 รอบรองชนะเลิศ
10:25
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 6
กาญจนบุรี  vs  ระยอง
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 7
เชียงราย  vs  กระบี่
 รอบสอง
10:35
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร  vs  กระบี่
 รอบชิงที่ 3
10:35
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 9
นครศรีธรรมราช  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
10:44
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 8
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
10:45
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 8
กาญจนบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบชิงที่ 3
10:45
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 10
ยโสธร  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
10:50
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 11
กระบี่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
10:55
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 12
นครศรีธรรมราช  vs  ยโสธร
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 13
สุโขทัย  vs  เชียงราย
 รอบ RE
11:15
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 14
ขอนแก่น  vs  ภูเก็ต
 รอบ RE
11:20
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 15
สุโขทัย  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงที่ 3
11:25
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 16
นครศรีธรรมราช  vs  ภูเก็ต
 รอบชิงที่ 3
11:35
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย
ท่าต่อสู้ (Kumite) นน. มากกว่า 68 กก. - หญิง    คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  สุโขทัย
 รอบสอง
13:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด -  ท่าต่อสู้ (Kumite) นน. มากกว่า 68 กก. - หญิง
ท่าต่อสู้ (Kumite) นน. มากกว่า 68 กก. - หญิง    คู่ที่ 2
ภูเก็ต  vs  สุรินทร์
 รอบสอง
13:08
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด -  ท่าต่อสู้ (Kumite) นน. มากกว่า 68 กก. - หญิง
ท่าต่อสู้ (Kumite) นน. มากกว่า 68 กก. - หญิง    คู่ที่ 3
ขอนแก่น  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
13:08
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด -  ท่าต่อสู้ (Kumite) นน. มากกว่า 68 กก. - หญิง
ท่าต่อสู้ (Kumite) นน. มากกว่า 68 กก. - หญิง    คู่ที่ 4
นนทบุรี  vs  สุโขทัย
 รอบรองชนะเลิศ
13:10
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด -  ท่าต่อสู้ (Kumite) นน. มากกว่า 68 กก. - หญิง
ท่าต่อสู้ (Kumite) นน. มากกว่า 68 กก. - หญิง    คู่ที่ 5
ภูเก็ต  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:15
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด -  ท่าต่อสู้ (Kumite) นน. มากกว่า 68 กก. - หญิง
ท่าต่อสู้ (Kumite) นน. มากกว่า 68 กก. - หญิง    คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบชิงที่ 3
13:25
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด -  ท่าต่อสู้ (Kumite) นน. มากกว่า 68 กก. - หญิง
ท่าต่อสู้ (Kumite) นน. มากกว่า 68 กก. - หญิง    คู่ที่ 7
ภูเก็ต  vs  ขอนแก่น
 รอบชิงที่ 3
13:30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด -  ท่าต่อสู้ (Kumite) นน. มากกว่า 68 กก. - หญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ร้อยเอ็ด  vs  ยโสธร
 รอบสอง
13:40
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 2
กาญจนบุรี  vs  ระยอง
 รอบสอง
13:45
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 3
สุพรรณบุรี  vs  ยโสธร
 รอบรองชนะเลิศ
13:50
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 4
กาญจนบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
13:55
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 5
นครสวรรค์  vs  ระยอง
 รอบชิงที่ 3
13:58
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 1
กระบี่  vs  ยโสธร
รอบชิงชนะเลิศ
14.35
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย
ท่าต่อสู้ (Kumite) นน. มากกว่า 68 กก. - หญิง    คู่ที่ 2
สุโขทัย  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
14.45
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด -  ท่าต่อสู้ (Kumite) นน. มากกว่า 68 กก. - หญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 3
ร้อยเอ็ด  vs  ระยอง
รอบชิงชนะเลิศ
14.50
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 4
สุพรรณบุรี  vs  กาญจนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
14.55
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. - บุคคลชาย
รวม คาราเต้โด  40 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทถนน (อินไลน์เรส 130 กม.) - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ถนนลพบุรีราเมศวร์
Official
จักรยาน - ประเภทถนน (อินไลน์เรส 130 กม.) - บุคคลชาย
รวม จักรยาน  1 รายการ  
 
ชักกะเย่อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง 8 คน   คู่ที่ 1
ฉะเชิงเทรา  vs  กระบี่
 รอบ 8 ทีม
09:02
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   คู่ที่ 2
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ 8 ทีม
09:15
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   คู่ที่ 3
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
 รอบ 8 ทีม
09:31
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   คู่ที่ 4
นครปฐม  vs  ลำพูน
 รอบ 8 ทีม
09:50
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 5
ฉะเชิงเทรา  vs  สงขลา
 รอบ 8 ทีม
09:55
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 6
พิจิตร  vs  นครราชสีมา
 รอบ 8 ทีม
10:04
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 7
นครปฐม  vs  ชลบุรี
 รอบ 8 ทีม
10:23
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 8
ลำพูน  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ 8 ทีม
10:38
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   คู่ที่ 9
ฉะเชิงเทรา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
11:15
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   คู่ที่ 10
เชียงใหม่  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
11:33
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 11
ฉะเชิงเทรา  vs  พิจิตร
 รอบรองชนะเลิศ
11:44
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 12
นครปฐม  vs  ลำพูน
 รอบรองชนะเลิศ
11:59
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   คู่ที่ 13
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบชิงที่ 3
13:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 14
พิจิตร  vs  ลำพูน
 รอบชิงที่ 3
13:51
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   คู่ที่ 15
ฉะเชิงเทรา  vs  นครปฐม
รอบชิงชนะเลิศ
14:20
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 16
ฉะเชิงเทรา  vs  นครปฐม
รอบชิงชนะเลิศ
14:43
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
รวม ชักกะเย่อ  16 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  อำนาจเจริญ
 รอบพบกันหมด
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
สงขลา  vs  พิจิตร
 รอบพบกันหมด
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 3
ภูเก็ต  vs  นราธิวาส
 รอบพบกันหมด
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 4
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบพบกันหมด
10:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 5
สมุทรสาคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบพบกันหมด
10:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 6
มหาสารคาม  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบพบกันหมด
10:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 7
ชลบุรี  vs  สงขลา
 รอบพบกันหมด
12:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 8
นครราชสีมา  vs  ภูเก็ต
 รอบพบกันหมด
12:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 9
กำแพงเพชร  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบพบกันหมด
12:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 11
สงขลา  vs  อำนาจเจริญ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 12
ภูเก็ต  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 13
สมุทรสาคร  vs  ชลบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 14
สมุทรสาคร  vs  น่าน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 15
สงขลา  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 16
ภูเก็ต  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 17
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
รวม ซอฟท์เทนนิส  17 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   M19
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 Page System
09:00
สนามซอฟท์บอล ม.สงขลาครินทร์
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   W27
ระยอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 Page System
09:00
สนามกีฬาค่ายเสนาณรงค์
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   W28
เชียงใหม่  vs  ชัยภูมิ
 Page System
11:15
สนามกีฬาค่ายเสนาณรงค์
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   M20
เชียงใหม่  vs  ชลบุรี
 Page System
11:20
สนามซอฟท์บอล ม.สงขลาครินทร์
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   M21
สงขลา  vs  เชียงใหม่
 Page System
15:00
สนามซอฟท์บอล ม.สงขลาครินทร์
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   W29
ระยอง  vs  เชียงใหม่
 Page System
15:00
สนามกีฬาค่ายเสนาณรงค์
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
รวม ซอฟท์บอล  6 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - ชาย   สาย P  คู่ที่ 73
ศรีสะเกษ  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย Q  คู่ที่ 74
ชัยภูมิ  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย R  คู่ที่ 75
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
 รอบสอง
11:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย S  คู่ที่ 76
นครราชสีมา  vs  สงขลา
 รอบสอง
11:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   คู่ที่ 37
นครราชสีมา  vs  ขอนแก่น
รอบชิงชนะเลิศ
17.00
บริเวณหาดชลาทัศน์ ลานวัฒนธรรม
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   คู่ที่ 38
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
17.00
บริเวณหาดชลาทัศน์ ลานวัฒนธรรม
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง
รวม เซปักตะกร้อ  6 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง (กติกาสากล)   คู่ที่ 33
อุดรธานี  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (สนามกีฬาในร่ม)
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
ทีมหญิง (กติกาสากล)   คู่ที่ 34
มหาสารคาม  vs  เพชรบูรณ์
 รอบรองชนะเลิศ
10:40
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (สนามกีฬาในร่ม)
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
ทีมชาย (กติกาไทย)   คู่ที่ 35
ชลบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
11:20
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (สนามกีฬาในร่ม)
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)
ทีมชาย (กติกาไทย)   คู่ที่ 36
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำพูน
 รอบรองชนะเลิศ
12:10
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (สนามกีฬาในร่ม)
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
สงขลา 2  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
พิษณุโลก  vs  สงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
คู่ผสม   คู่ที่ 1
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 2
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - คู่ผสม
รวม เทนนิส  6 รายการ  
 
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
ชุมพร  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมหญิง 
สุพรรณบุรี  vs  สงขลา
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - ทีมหญิง
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย A
สมุทรสาคร  vs  นครนายก
 รอบคัดเลือก
14:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย B
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
 รอบคัดเลือก
14:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
คู่หญิง   สาย C
มหาสารคาม  vs  พิษณุโลก
 รอบคัดเลือก
14:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย D
ชุมพร  vs  ขอนแก่น
 รอบคัดเลือก
14:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - คู่หญิง
รวม บริดจ์  6 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 49
อ่างทอง  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 50
นครสวรรค์  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
13:45
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 51
ตาก  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
15:30
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 52
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
17:15
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
รวม บาสเกตบอล  4 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี 2
 รอบรองชนะเลิศ
10:45
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
สงขลา  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบรองชนะเลิศ
10:45
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 5
นนทบุรี  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบรองชนะเลิศ
11:35
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
หญิงคู่   คู่ที่ 6
สงขลา 2  vs  เชียงใหม่ 2
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร 2  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 8
นนทบุรี 2  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
ชายคู่   คู่ที่ 9
กรุงเทพมหานคร  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 10
พระนครศรีอยุธยา 2  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
รวม แบดมินตัน  10 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 1
เพชรบุรี  vs  ระยอง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 2
พระนครศรีอยุธยา  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 3
ตราด  vs  พิษณุโลก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 4
สงขลา  vs  เชียงราย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมชาย 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 2
อุบลราชธานี  vs  สงขลา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 3
พิจิตร  vs  เพชรบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 4
สมุทรสาคร  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมหญิง 4 คน
ทีมชาย 4 คน   คู่ที่ 1
เพชรบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   คู่ที่ 2
ตราด  vs  เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมชาย 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   คู่ที่ 1
นครศรีธรรมราช  vs  สงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   คู่ที่ 2
เพชรบุรี  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมหญิง 4 คน
ทีมชาย 4 คน   คู่ที่ 1
เพชรบุรี  vs  ตราด
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมชาย 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   คู่ที่ 1
นครศรีธรรมราช  vs  เพชรบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมหญิง 4 คน
รวม เปตอง  14 รายการ  
 
เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Fly Weight นน.ไม่เกิน 60 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - บุคคลชายทั่วไป รุ่น Fly Weight นน.ไม่เกิน 60 กก.
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Bantam Weight นน.ไม่เกิน 65 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - บุคคลชายทั่วไป รุ่น Bantam Weight นน.ไม่เกิน 65 กก.
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Weight นน.ไม่เกิน 70 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Weight นน.ไม่เกิน 70 กก.
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Welter Weight นน.ไม่เกิน 75 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - บุคคลชายทั่วไป รุ่น Welter Weight นน.ไม่เกิน 75 กก.
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Middle Weight นน.ไม่เกิน 80 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Middle Weight นน.ไม่เกิน 80 กก.
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Middle Weight นน.ไม่เกิน 85 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - บุคคลชายทั่วไป รุ่น Middle Weight นน.ไม่เกิน 85 กก.
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Heavy Weight นน.เกิน 85 กก. ขึ้นไป 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - บุคคลชายทั่วไป รุ่น Heavy Weight นน.เกิน 85 กก. ขึ้นไป
ฟิตเนสชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - ฟิตเนสชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร บุคคลชาย
โมเดลฟิสิคหญิง รุ่น ความสูงเกิน 165 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - โมเดลฟิสิคหญิง รุ่น ความสูงเกิน 165 ซม.
โมเดลฟิสิคชาย รุ่น ความสูงเกิน 170 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - โมเดลฟิสิคชาย รุ่น ความสูงเกิน 170 ซม.
รวม เพาะกาย  10 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 33
กำแพงเพชร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 34
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 35
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 36
ภูเก็ต  vs  สมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนสั้นชนวนกลาง - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
Official
ยิงปืน - ปืนสั้นชนวนกลาง - บุคคลชาย
ปืนสั้นชนวนกลาง - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
Official
ยิงปืน - ปืนสั้นชนวนกลาง - ทีมชาย
รวม ยิงปืน  2 รายการ  
 
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกลีลา - ห่วง - หญิง 
 รอบสะสมคะแนน
10:00
โรงยิมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - ห่วง - หญิง
ยิมนาสติกลีลา - บอล - หญิง 
 รอบสะสมคะแนน
14:00
โรงยิมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - บอล - หญิง
รวม ยิมนาสติก  2 รายการ  
 
ยูยิตสู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
จันทบุรี  vs  สงขลา
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
ลพบุรี  vs  สุรินทร์
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 3
ชลบุรี  vs  สระบุรี
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 4
พะเยา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 5
อุดรธานี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 6
ปทุมธานี  vs  กระบี่
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 - 55 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 7
ตรัง  vs  ปทุมธานี
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 - 55 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 - 55 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 8
ลพบุรี  vs  ยะลา
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 - 55 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 - 55 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 9
กรุงเทพมหานคร  vs  สระบุรี
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 - 55 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 - 55 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 10
เชียงใหม่  vs  สุรินทร์
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 - 55 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 - 55 กก. - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 11
ศรีสะเกษ  vs  พะเยา
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 - 55 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 - 55 กก. - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 12
กระบี่  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 - 55 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 - 55 กก. - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 13
เพชรบูรณ์  vs  อุดรธานี
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 - 55 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 - 62 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 14
ศรีสะเกษ  vs  ปทุมธานี
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 - 62 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 - 62 กก. - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 15
ชลบุรี  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 - 62 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 16
สงขลา  vs  สุรินทร์
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 17
สระบุรี  vs  ลำพูน
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 18
พะเยา  vs  เพชรบูรณ์
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 19
กระบี่  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 - 55 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 20
ปทุมธานี  vs  ยะลา
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 - 55 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 - 55 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 21
สระบุรี  vs  สุรินทร์
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 - 55 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 - 55 กก. - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 22
พะเยา  vs  กระบี่
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 - 55 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 - 55 กก. - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 23
อุดรธานี  vs  สมุทรสงคราม
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 - 55 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 - 62 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 24
ปทุมธานี  vs  สระบุรี
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 - 62 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 - 62 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 25
ยะลา  vs  ลพบุรี
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 - 62 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 - 62 กก. - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 26
ประจวบคีรีขันธ์  vs  พะเยา
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 - 62 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 - 62 กก. - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 27
แพร่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 - 62 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 28
สุรินทร์  vs  ลำพูน
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 29
เพชรบูรณ์  vs  กระบี่
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 - 55 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 30
ยะลา  vs  สระบุรี
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 - 55 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 - 55 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 31
พะเยา  vs  สมุทรสงคราม
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 - 55 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 - 62 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 32
ปทุมธานี  vs  ยะลา
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 - 62 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 - 62 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 33
พะเยา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 - 62 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 34
สงขลา  vs  สระบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 35
พะเยา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 - 55 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 36
ปทุมธานี  vs  สุรินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 - 55 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 - 55 กก. - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 37
กระบี่  vs  อุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 - 55 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 - 62 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 38
สระบุรี  vs  ลพบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 - 62 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 - 62 กก. - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 39
ประจวบคีรีขันธ์  vs  แพร่
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 - 62 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 40
สุรินทร์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 41
เพชรบูรณ์  vs  สงขลา
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 - 55 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 42
สระบุรี  vs  กระบี่
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 - 55 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 - 55 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 43
สมุทรสงคราม  vs  ปทุมธานี
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 - 55 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 - 62 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 44
ปทุมธานี  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 - 62 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 - 62 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 45
กรุงเทพมหานคร  vs  สระบุรี
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 - 62 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 1
ขอนแก่น  vs  นนทบุรี
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 2
นครปฐม  vs  สิงห์บุรี
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 3
นครศรีธรรมราช  vs  กระบี่
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 4
พะเยา  vs  ลพบุรี
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 5
เชียงใหม่  vs  ชลบุรี
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 6
ลำพูน  vs  สุรินทร์
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 7
ภูเก็ต  vs  ปทุมธานี
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 - 62 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 8
สมุทรปราการ  vs  ลพบุรี
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 - 62 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 - 62 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 9
สุรินทร์  vs  นครราชสีมา
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 - 62 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 - 62 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 10
ชุมพร  vs  ชลบุรี
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 - 62 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 69 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 11
สระบุรี  vs  ลำพูน
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 69 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 69 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 12
พะเยา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 69 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 69 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 13
ชลบุรี  vs  ชุมพร
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 69 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 69 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 14
มหาสารคาม  vs  ระยอง
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 69 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 69 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 15
ภูเก็ต  vs  ปทุมธานี
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 69 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 16
ขอนแก่น  vs  สิงห์บุรี
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 17
นครศรีธรรมราช  vs  ลพบุรี
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 18
ชลบุรี  vs  สุรินทร์
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 19
ปทุมธานี  vs  มหาสารคาม
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 - 62 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 20
สมุทรปราการ  vs  ภูเก็ต
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 - 62 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 - 62 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 21
สุรินทร์  vs  เชียงใหม่
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 - 62 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 - 62 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 22
ชุมพร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 - 62 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 - 62 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 23
สิงห์บุรี  vs  เชียงราย
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 - 62 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 69 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 24
สระบุรี  vs  พะเยา
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 69 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 69 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 25
ชลบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 69 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 69 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 26
ระยอง  vs  ลพบุรี
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 69 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 69 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 27
ภูเก็ต  vs  สุรินทร์
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 69 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 28
ขอนแก่น  vs  ลพบุรี
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 29
ชลบุรี  vs  มหาสารคาม
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 - 62 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 30
สมุทรปราการ  vs  สุรินทร์
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 - 62 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 - 62 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 31
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 - 62 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 69 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 32
พะเยา  vs  นครราชสีมา
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 69 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 69 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 33
ลพบุรี  vs  สุรินทร์
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 69 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 34
สิงห์บุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 35
สุรินทร์  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 - 62 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 36
ภูเก็ต  vs  เชียงใหม่
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 - 62 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 - 62 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 37
ชุมพร  vs  สิงห์บุรี
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 - 62 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 69 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 38
สระบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 69 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 69 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 39
ระยอง  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 69 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 40
ขอนแก่น  vs  สุรินทร์
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 41
มหาสารคาม  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 - 62 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 42
สุรินทร์  vs  สิงห์บุรี
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 - 62 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 - 62 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 43
เชียงราย  vs  ภูเก็ต
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 - 62 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 69 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 44
พะเยา  vs  ระยอง
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 69 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 69 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 45
ลพบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 69 กก. - บุคคลชาย
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 1
ศรีสะเกษ  vs  นนทบุรี
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่ผสม
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  ชลบุรี
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่ผสม
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 3
นนทบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่ผสม
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 4
ชลบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่ผสม
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่ผสม   คู่ที่ 5
ศรีสะเกษ  vs  ภูเก็ต
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่ผสม
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่ผสม   คู่ที่ 6
เชียงใหม่  vs  นนทบุรี
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่ผสม
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 46
สระบุรี  vs  พะเยา
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 - 55 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 47
สุรินทร์  vs  อุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 - 55 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 - 62 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 48
ลพบุรี  vs  แพร่
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 - 62 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 46
สิงห์บุรี  vs  ปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 - 62 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 47
เชียงใหม่  vs  ชุมพร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 - 62 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 69 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 48
สระบุรี  vs  ภูเก็ต
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 69 กก. - บุคคลชาย
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่ผสม   คู่ที่ 7
อุดรธานี  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่ผสม
รวม ยูยิตสู  103 รายการ  
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 17
นครราชสีมา  vs  สุรินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
สนามกองบิน 56
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 18
นครปฐม  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
16:40
สนามกองบิน 56
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย
รวม รักบี้ฟุตบอล  2 รายการ  
 
เรือใบ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท Laser Radial - ชาย 
 วันที่ 5
12:00
บริเวณหาดชลาทัศน์ ลานวัฒนธรรม
Official
เรือใบ - ประเภท Laser Radial - ชาย
ประเภท Laser Radial - หญิง 
 วันที่ 5
12:00
บริเวณหาดชลาทัศน์ ลานวัฒนธรรม
Official
เรือใบ - ประเภท Laser Radial - หญิง
ประเภท Laser Standard Open 
 วันที่ 5
12:00
บริเวณหาดชลาทัศน์ ลานวัฒนธรรม
Official
เรือใบ - ประเภท Laser Standard Open
ประเภท Optimist - ชาย 
 วันที่ 5
12:00
บริเวณหาดชลาทัศน์ ลานวัฒนธรรม
Official
เรือใบ - ประเภท Optimist - ชาย
ประเภท Optimist - หญิง 
 วันที่ 5
12:00
บริเวณหาดชลาทัศน์ ลานวัฒนธรรม
Official
เรือใบ - ประเภท Optimist - หญิง
รวม เรือใบ  5 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 61
นนทบุรี  vs  เชียงราย
 รอบสอง
08:30
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 62
ชัยนาท  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
09:30
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 63
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบสอง
12:15
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 64
นครราชสีมา  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
13:30
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 65
นครราชสีมา  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
15:00
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 66
ศรีสะเกษ  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบสอง
16:30
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 67
สงขลา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
18:20
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 68
พิษณุโลก  vs  เชียงราย
 รอบสอง
20:40
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
รวม วอลเลย์บอล  8 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 37
เพชรบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสาม
13:30
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 38
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบสาม
14:00
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 39
กาฬสินธุ์  vs  จันทบุรี
 รอบสาม
14:30
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 40
มหาสารคาม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
15:00
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 37
กาฬสินธุ์  vs  สงขลา
 รอบสาม
15:30
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 38
เพชรบุรี 2  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
16:00
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 39
เพชรบุรี  vs  ชัยนาท
 รอบสาม
16:30
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 40
สมุทรสงคราม  vs  กาฬสินธุ์ 2
 รอบสาม
17:00
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  8 รายการ  
 
วูซู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย 
สุรินทร์  vs  สตูล
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง 
สุโขทัย  vs  ตรัง
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย 
สมุทรสาคร  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง 
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย 
สมุทรสาคร  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - หญิง 
บุรีรัมย์  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - หญิง
ประลองยุทธ ไม่เกิน 60 กก. - ชาย 
สตูล  vs  สุโขทัย
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
รวม วูซู  7 รายการ  
 
วูซูยุทธลีลา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยุทธลีลาชุดต่อสู้มือเปล่าทั่วไป หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:50
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาชุดต่อสู้มือเปล่าทั่วไป หญิง
ยุทธลีลาชุดต่อสู้มือเปล่าทั่วไป ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:15
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาชุดต่อสู้มือเปล่าทั่วไป ชาย
ยุทธลีลา ต่อสู้อุปกรณ์ทั่วไป - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:45
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลา ต่อสู้อุปกรณ์ทั่วไป - ชาย
รวม วูซูยุทธลีลา  3 รายการ  
 
สนุกเกอร์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
6 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 1
นครสวรรค์  vs  สระบุรี
 รอบแรก
10.00
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว
6 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 2
สงขลา  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
10.00
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว
6 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 3
นครพนม  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
10.00
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว
6 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 4
กระบี่  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
10.00
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว
6 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 5
นนทบุรี  vs  ตรัง
 รอบแรก
12.00
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว
6 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 6
เชียงใหม่  vs  นครพนม
 รอบแรก
12.00
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว
6 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบแรก
12.00
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว
6 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 8
สิงห์บุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
12.00
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว
6 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 9
สระบุรี  vs  สงขลา
 รอบสอง
14.30
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว
6 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 10
นครพนม  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
14.30
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว
6 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 11
นนทบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
14.30
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว
6 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 12
สงขลา  vs  สิงห์บุรี
 รอบสอง
14.30
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว
รวม สนุกเกอร์  12 รายการ  
 
หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 16
สุพรรณบุรี  vs  ภูเก็ต
 กระดานที่ 4
09:00
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 17
เชียงใหม่  vs  สุราษฎร์ธานี
 กระดานที่ 4
09:00
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 18
ชลบุรี  vs  มหาสารคาม
 กระดานที่ 4
09:00
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 19
นครราชสีมา  vs  สงขลา
 กระดานที่ 4
09:00
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 20
เชียงราย  vs  สระบุรี
 กระดานที่ 4
09:00
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 13
ลำปาง  vs  มหาสารคาม
 กระดานที่ 4
09:00
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 14
สุราษฎร์ธานี  vs  สงขลา
 กระดานที่ 4
09:00
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 15
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 กระดานที่ 4
09:00
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 16
นครราชสีมา  vs  ชลบุรี
 กระดานที่ 4
09:00
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 17
ลำปาง  vs  สุราษฎร์ธานี
 กระดานที่ 5
13.00
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 18
มหาสารคาม  vs  เชียงราย
 กระดานที่ 5
13.00
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 19
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 กระดานที่ 5
13.00
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 20
ภูเก็ต  vs  นครปฐม
 กระดานที่ 5
13.00
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 21
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 กระดานที่ 5
13:00
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 22
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
 กระดานที่ 5
13:00
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 23
ชลบุรี  vs  นครราชสีมา
 กระดานที่ 5
13:00
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 24
มหาสารคาม  vs  เชียงราย
 กระดานที่ 5
13:00
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 25
สงขลา  vs  สระบุรี
 กระดานที่ 5
13:00
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 26
สงขลา  vs  นครราชสีมา
 กระดานเพลย์ออฟ
15:30
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 21
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 กระดานเพลย์ออฟ
15:30
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 27
สงขลา  vs  ชลบุรี
 กระดานเพลย์ออฟ
16:30
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 22
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 กระดานเพลย์ออฟ
16:30
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 28
นครราชสีมา  vs  ชลบุรี
 กระดานเพลย์ออฟ
17:30
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 23
นครราชสีมา  vs  ชลบุรี
 กระดานเพลย์ออฟ
17:30
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
รวม หมากล้อม  24 รายการ  
 
ฮอกกี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   คู่ที่ 33
ชลบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามฟุตบอล โรงเรียน อบจ.พิทยานุสรณ์
Official
ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   คู่ที่ 34
นราธิวาส  vs  บุรีรัมย์
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
สนามฟุตบอล โรงเรียน อบจ.พิทยานุสรณ์
Official
ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง   คู่ที่ 37
สระบุรี  vs  อุตรดิตถ์
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
โรงยิม (ใหญ่) โรงเรียน อบจ.พิทยานุสรณ์
Official
ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย   คู่ที่ 35
สระบุรี  vs  สุรินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
สนามฟุตบอล โรงเรียน อบจ.พิทยานุสรณ์
Official
ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง   คู่ที่ 38
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
โรงยิม (ใหญ่) โรงเรียน อบจ.พิทยานุสรณ์
Official
ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   คู่ที่ 39
สุรินทร์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงยิม (ใหญ่) โรงเรียน อบจ.พิทยานุสรณ์
Official
ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย   คู่ที่ 36
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
สนามฟุตบอล โรงเรียน อบจ.พิทยานุสรณ์
Official
ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   คู่ที่ 40
สระบุรี  vs  ระยอง
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
โรงยิม (ใหญ่) โรงเรียน อบจ.พิทยานุสรณ์
Official
ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย
รวม ฮอกกี้  8 รายการ  
 
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ในร่ม ทีมหญิง   คู่ที่ 33
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
โรงยิมโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
Official
แฮนด์บอล - ในร่ม ทีมหญิง
ในร่ม ทีมหญิง   คู่ที่ 34
สมุทรปราการ  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
โรงยิมโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
Official
แฮนด์บอล - ในร่ม ทีมหญิง
ในร่ม ทีมชาย   คู่ที่ 35
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
โรงยิมโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
Official
แฮนด์บอล - ในร่ม ทีมชาย
ในร่ม ทีมชาย   คู่ที่ 36
สมุทรปราการ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:30
โรงยิมโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
Official
แฮนด์บอล - ในร่ม ทีมชาย
ชายหาด ทีมหญิง   คู่ที่ 59
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
15:30
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง
ชายหาด ทีมหญิง   คู่ที่ 60
ศรีสะเกษ  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
16:15
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง
ชายหาด ทีมชาย   คู่ที่ 61
สมุทรปราการ  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย
ชายหาด ทีมชาย   คู่ที่ 62
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
17:45
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย
รวม แฮนด์บอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel