รายการ ยิมนาสติก ยิมนาสติกลีลา - ห่วง - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09:30 .
สนาม
โรงยิมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
6
พรชนิตว์  จันทาบุตร
นนทบุรี
นนทบุรี
14.8
Gold
1
5
ปัญจรัตน์  ประวัติโยธิน
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
13.2
Silver
2
8
พิยดา  พีรมธุกร
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
12.8
Bronze
3
4
สุภัสสร  วัชราภรณ์
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
11
4
3
จิตทิวา  หมั่นพลศรี
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
10.7
5
7
ณัฐชานันท์  ผิวผ่องธนาภร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
10.5
6
2
อิริยา  รุ่งเรือง
นนทบุรี
นนทบุรี
9.7
7
1
สงกรานต์  มณีวงษ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
8.7
8
9
โยษิตา  สุขสงค์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
0
9
10
ชลธิชากร  จรรย์โกมล
นครพนม
นครพนม
0
10