ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
เอก    ชัยวิเชียร
เพศ
ชาย
สังกัด
สุรินทร์
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 รักบี้ฟุตบอล
  ประเภท 15 คน - ทีมชาย
 รักบี้ฟุตบอล
  ประเภท 7 คน - ทีมชาย